129: คนพิการยื่นภาษีล่าช้าอีกแล้ว (ปี 2557-2558) แต่ก็ต้องยื่นนะครับ @ 59-05-31

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ คือ การยื่นภาษีบุคคลประจำปี สืบเนื่องจากบทความเก่าที่ผมเคยยื่นภาษีล่าช้าของปี 2556 คราวนี้ไปกันใหญ่ผมยื่นล่าช้า 2 ปีติดเลย คือของปี 2557-2558 เนื่องจากตลอดปี 2558 ชีวิตวุ่นวายอย่างมาก แล้วจะทยอยนำมาแบ่งปันนะครับ เพราะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆ เรื่อง ที่ต้องนำออกมาชี้แจงด้วย เพราะส่วนตัวแล้วคิดว่า ต้องชี้แจง เพราะมีความเข้าใจผิดอย่างมากในด้านการทำงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในจิตใจเมื่อมายื่นภาษี รู้สึกดีกับตัวเองอย่างมาก เปรียบเสมือนได้ทำหน้าพลเมืองดีของประเทศชาติ ปีนี้สำหรับสองปีที่ผมยื่นล่าช้าเพราะผมต้องค้นหาเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ครบ เนื่องจากเมื่อปี 2556 ผมไม่ได้เตรียมมาเลย จึงทำให้ต้องเสียภาษี ปีนี้จึงลองหามาจนครบ พบว่าได้คืนภาษีบางส่วนเพราะผมถูกหักเต็มที่ จึงทำให้รู้สึกว่าครั้งเตรียมตัวมาดี และยังได้ทราบถึงการหักลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี 190,000 บาท ซึ่งเป็นตัวช่วยได้อย่างมากครับขอแนะนำให้คนพิการ หรือคนไม่พิการทุกคน เวลาทำงานแล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องเก็บเอกสารไว้ หรือหากสูญหาย ให้ลองพยายามติดต่อที่ต้นทางดูก่อน ไม่งั้นก็จะทำให้เสียโอกาสในการขอคืนภาษีได้ครับ สุดท้าย คนพิการที่ทำงานแล้ว อย่าลืมยื่นภาษีประจำปีด้วยนะครับ ถึงเลยไปแล้ว ก็ยื่นได้ครับ ถ้าเรามีความตั้งใจครับ


No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook