132: กรณีศึกษาคนพิการย้ายที่อยู่อาศัย ต้องยื่นเรื่องขอเบี้ยยังชีพด้วย ตอนที่ 1 @ 59-05-31

สวัสดีครับเพื่อนๆ (ไม่ได้พิมพ์บทความเรื่องสิทธิ์คนพิการเสียนาน) สำหรับบทความนี้เป็นเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ได้รับเดือนละ 800 บาท ซึ่งเดิมมีระเบียบว่า คนพิการต้องยื่นเรื่องขอเบี้ยยังชีพระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี จากนั้นในปีงบประมาณถัดไปจึงจะได้รับเงิน แต่ปัจจุบันเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ออกมาแถลงข่าวว่าคนพิการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ตลอดทั้งปี และในเดือนถัดไป สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพได้เลย (ผมได้นำภาพข่าวมาแบ่งปันให้ด้วยครับ)

คราวนี้ผมมีกรณีศึกษาของตัวผมเองมาแบ่งปัน สืบเนื่องจากผมมีการย้ายบ้านจากพื้นที่ตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่ง จึงได้รับหนังสือจากที่เดิมให้ไปขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพที่ใหม่ ไม่งั้นจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีถัดไป แต่ปรากฎว่าผมไม่ได้เปิดอ่านหนังสือฉบับนี้จนเลยมาหลายเดือน (คือเลย พ.ย.58) จึงโทรไปสอบถามที่เทศบาล ได้คำตอบว่า จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ ต.ค.2559-ก.ย.2560 จนทราบข่าวของรัฐมนตรี (จริงๆ ทราบล่วงหน้าแล้ว)ที่มาของข่าว http://www.dailynews.co.th/regional/400455


หลังจากมีการแถลงข่าว ผมจึงลองติดต่อกลับไปที่ทางเทศบาลเมืองบางบัวทองอีกครั้ง ได้รับคำตอบว่า ถึงทางรัฐมนตรีจะแถลงข่าว แต่ในระดับรัฐท้องถิ่น ยังไม่ได้รับหนังสือเป็นทางการ คือ ยังไม่ได้รับคำสั่ง ผมจึงเสนอว่า หลังจากนี้สักเดือนหน้า (มิ.ย.2559) ผมจะไปติดต่อที่ อบต.พิมลราช ถึงกรณีแถลงข่าว ว่าจะขอีับเบี้ยต่อเลยได้ไหม ตามที่ทาง จนท.กองสวัสดิการ บางบัวทอง แนะนำ ซึ่งยังพอมีเวลาให้ยื่นเรื่องก่อน กันยายน 2559

และ จนท. ยังแนะนำอีกว่า หากทาง อบต.พิมลราช ไม่ให้ยื่นเรื่อง ให้กลับมาทำเรื่องที่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง แทนก็ได้ คืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแบ่งปันในตอนที่ 2 ให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ


No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook