75 : ตัวอย่าง "ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล" และ "ใบรับรองแพทย์" (การพิทักษ์สิทธิ์ ตอนที่ 5)

สวัสดีครับ เพื่อนๆ มาตามกันอ่านต่อเรื่องการพิทักษ์ ของประกันสังคมกรณีสมาชิกฯ ต้องกลายมาเป็นผู้ทุพพลภาพ ซึ่งผมเคยเกริ่นเอาไว้ว่าได้รับสิทธิ์นอกเหนือจากเงินเดือน (ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสูงสุด) และค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้เพียง 2,000 บาทเท่านั้น (สามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ รวบรวมบทความการพิทักษ์สิทธิ์)

แล้วผมทิ้งค้างไว้ว่าจะนำตัวอย่าง "ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล" และ "ใบรับรองแพทย์" ของผมมาให้ดู เพื่อจะได้เอาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ดูเป็นตัวอย่างครับ เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเลอะเทอะหน่อย เพราะว่าต้นฉบับเดิมก็ไม่ชัดอยู่แล้ว แต่ยังไงก็คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปขยายได้เลยนะครับเบื้องต้นนี้ต้องขอขอบคุณ คุณหมอรัฐดำรง ธรรมโชติ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเกี่ยวกับการออกใบรับรองต่างๆ ให้ผม คุณหมอรัฐดำรง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกระเพาะปัสสาวะ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ลงตรวจช่วง 17.00 - 19.00 น. ของทุกวันอังคารครับ

และถ้าเพื่อนๆ สังเกตดูให้ดีๆ จะเห็นว่า ใบรับรองแพทย์นี้ คุณหมอเซ็นต์ไว้ให้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 ซึ่งปัจจุบันเดือนธันวาคม ส่วนหนึ่งก็มาจากทางผมล่าช้า เนื่องจากยังไม่ได้รีบร้อนมาก วนหนึ่งก็มาจากการได้รับข้อมูลในการเดินเรื่องไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งผมจะได้นำขั้นตอนที่ถูกต้องมาบอกเพื่อนๆ ให้ได้ทราบกัน

ดังนั้นเบื้องต้น ถ้าใครจะเบิกอุปกรณ์ใดๆ ตามรายการที่ผมได้เคยให้รายละเอียดไว้ในตอนที่ 74 นั้น ก็ต้องมีเอกสารทั้ง 2 ใบข้างต้นแนบด้วยเสมอนะครับ ส่วนตอนหน้าก็ลองติดตามอ่านต่อนะครับว่า ที่ว่าผมได้รับข้อมูลผิดพลาด จึงทำให้ยังเบิกจ่ายไม่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง เพื่อนๆ ที่อยากรักษาสิทธิ์จะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนผมครับ

ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ
Preeda Limnontakul (SCI-C6)
Managing Director
mobile : 086-322-9307
Email : preeda.limnontakul@gmail.com
PWD Outsource Managrment Co., Ltd.
Website : http://www.pwdom.com/

1 comment:

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook