68 : ตัดสินใจทำสมุดผู้พิการ เพื่อเริ่มศึกษางานพิทักษ์สิทธิ์ (พิทักษ์สิทธิ์ ตอนที่ 1)

สวัสดีครับ เพื่อนๆ หลังจากที่ผมได้มีโอกาสออกมาสู่โลภายนอก โดยเฉพาะได้มาทำงานด้านการหางานให้ผู้พิการ ทำให้ผมเริ่มเห็นความสำคัญของผลประโยชน์ที่ผู้พิการควรจะได้รับจากภาครัฐ หรือสิทธิที่ควรได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมสนใจเพียงสิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุเท่านั้น เพื่อจะได้นำความรู้ที่ถูกต้อง มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนผู้พิการ ครับ

อาจจะเป็นเพราะความบังเอิญ ที่ผมได้ยินมาว่า ถ้าผู้พิการมีสมุดผู้พิการ ก็จะมีส่วนลดในการขึ้นเครื่องบิน 50% เวลาไปต่างประเทศ หรือเดินทางในประเทศ คือแบบว่าผมคิดว่า ในอนาคตผมอาจได้ขึ้นเคื่องบินครับ (ปัจจุบันผมยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลย) ผมจึงไปทำ "สมุดผู้พิการ" ที่ศูนย์สิรินธรฯ เมื่อวันที่ 9/1/2551 ครับ ซึ่ง ณ ตอนนี้ ผมถือว่า เรื่องการทำสมุดผู้พิการ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านพิทักษ์สิทธิ์สำหรับผู้พิการครับ

เริ่มต้นด้วยการทำบัตร เพื่อรอคิว ให้คุณหมอตรวจร่างกาย หรือตรวจความพิการ นั่นเอง เพื่อที่จะระบุถึงระดับความพิการ จากนั้นก็มารอให้รายละเอียดข้อมูล เพื่อบันทึกไว้ในสมุด โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สิรินธรฯ

นี่ครับ หน้าตา "สมุดผู้พิการ" หรือชื่อเต็ม "สมุดประจำตัวคนพิการ" (The Disabled Book) ของผมเอง อาจจะดูเก่าไปสักหน่อย เนื่องจากอาม้าไพผม พกไปด้วยตลอด พอสแกนมาให้ทุกคนดู ก็เลยพึ่งสังเกตุว่าดูเก่าไปเลยครับ

นี่ครับเปิดมาหน้าแรก จะเห็นว่ามีคำว่า "นนทบุรี" ทางฝั่งซ้าย เพราะว่าผมเดินทางไปทำสมุด ที่ศูนย์สิรินธรฯ ซึ่งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข เขตอำเภอเมือง จ.นนทบุรี


จริงๆ แล้ว ณ ตอนนั้น ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะว่าบ้านใกล้กับศูนย์สิรินธรฯ จึงไปทำที่นั่น แต่ผมมาทราบภายหลังว่า การทำสมุดฯ ควรทำในจังหวัดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบัน เช่น เกิดที่เชียงใหม่ ครอบครัวก็อยู่เชียงใหม่ แต่ตัวเองมาทำงาน หรืออาศัยอยู่ปทุมธานี ก็ควรจะไปทำสมุดฯ ที่ปทุมธานี เพื่อสะดวกในการติดต่อ และขอรับสิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ค่าครองชีพ 500 บาท จาก อบต. เป็นต้น หรือการเดินเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ สำหรับผู้พิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ที่ พมจ.ตามจังหวัดต่างๆ หรือ พก.ที่สะพานขาว สำหรับพื้นที่ กทม.

นี่ครับ หน้าต่อไป ก็จะเป็นรายละเอียดของผม ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษนั้น ต้องถูกต้อง เพื่อให้ตรงกับ Passport จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศ) วัน/เดือน/ปี/เกิด วุฒิการศึกษา และลักษณะความพิการ

ตรงลักษณะความพิการนี่แหล่ะครับ ที่สำคัญมาก ต้องลงให้ถูกต้องกับความเป็นจริง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่จะได้รับในอนาคต อย่างมาก ถ้าผิดเพี้ยนไป ผู้พิการอาจต้องพบกับปัญหา และความยุ่งยากในการเปลี่ยนระดับความพิการ เนื่องจากในอนาคต สิทธิ์ต่างๆ สำหรับผู้พิการรุนแรง จะมีเพิ่มเติมอีกหลายเรื่องครับ ซึ่งผมจะทยอยนำมาแจ้งให้กับเพื่อนๆ อีกในเร็วๆ นี้ครับ

ของผม ถือว่าเป็นผู้พิการรุนแรง ทางกาย/ การเคลื่อนไหว ระดับสูงสุด คือระดับ 5 ซึ่งผมคิดว่า ในความเป็นจริงแล้ว ควรจะมีการแบ่งระดับความพิการมากกว่านี้ เช่นอาจจะมีถึง 9 ระดับ เป็นต้น เพราะยังมีผู้พิการรุนแรงที่เป็นมากกว่าผมอีกหลายระดับ ตามความรู้สึกของผมนะครับ

ความสำคัญตรงนี้มีอยู่ว่า ถ้าผู้พิการคนไหน ควรได้ระดับ 5 เนื่องจากเป็นผู้พิการรุนรงมาก แต่มีการลงบันทึกว่าเป็นระดับ 3 หรือ 4 อย่างนี้ควรต้องรีบแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ลูกน้องของพี่ที่ผมรู้จัก ประสบอุบัติเหตุ กระดูกคอร้าว แตกหัก ตำแหน่งระดับกระดูกคอ C-4 (ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าผมอีก) จนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ และขาขาด 1 ข้างด้วย ณ ตอนนั้นทางผู้บันทึกอาจมองแค่สภาพภายนอก จึงบันทึกว่าเป็นระดับ 3 ซึ่งจริงๆ แล้วต้องเป็นระดับ 5 เป็นต้น อย่างนี้ควรรีบขอเปลี่ยนแปลงระดับ หรืออาจจะเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ขอพิทักษ์สิทธิ์เปลี่ยนจากระดับ 3 เป็น 5

เนื่องจากในอนาคต ผู้พิการรุนแรง ระดับผู้ทุพพลภาพ อาจได้รับสิทธิ์ ได้รับเงินเดือนสำหรับผู้ดูแล และเงินค่าผู้ติดตาม กรณีออกนอกสถานที่ ทำให้ลดรายจ่ายของผู้ดูแล และผู้ติดตามลงได้ เพือไว้ชดเชยกับค่าใช้จ่ายจริง (เช่นกัน ผมจะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ผมจึงอยากให้ ผู้พิการให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆ ครับ

หน้าต่อไป เป็นหน้าที่ลงรายละเอียด ที่อยู่ของผม ซึ่งก็เป็นข้อมูลปกติ แตว่าหน้าถัดไป ซึ่งอยู่ด้านล่าง นี่สิครับ สำคัญมากๆ อีกเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการลงข้อมูลของ ผู้ปกครอง/ ผู้ดูแล/ ผู้พิทักษ์/ ผู้อนุบาล ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆ สำหรับผู้พิการ โดยเฉพาะผม ที่เป็นผู้พิการรุนแรง หรือผู้ทุพพลภาพ (สิ้นเชิงถาวร : คือแบบว่าทางโรงพยาบาลเขียนมาว่าอย่างนี้ครับ) ที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว (ตามการตีความหมาย) เพราะผมไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเดียวไม่ได้

ตำแหน่ง ทั้ง 4 ผู้ ตามสมุดผู้พิการนี้ จะเป็นบุคคลที่ดูแลแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผู้พิการ สามารถกระทำการแทนได้ทุกอย่าง รวมถึงการเป็นตัวแทนรับรายได้ หรือสิทธิ์ แทนผู้พิการได้เลย จึงควรเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด สนิทสนม รักและเป็นห่วงตัวผู้พิการอย่างจริงใจ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ พี่ น้อง หรือญาติ เป็นต้น


สำหรับผม ก็คือ คุณแม่ประไพ ตั้งสติมั่น ซึ่งเป็นคุณแม่บุญธรรม ที่รักผมมาก ดูแลผมแทบทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ ด้วย ควรกรอกข้อมูลของผู้อนุบาล ให้ครบทั้งหมด อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ เกิดหล่นหายจะได้มีคนติดต่อเอามาคืนให้ เพราะกว่าจะไปทำใหม่ ก็ต้องเสียเวลาอีก
.
ผมก็หวังว่า กับการทำสมุดผู้พิการ เพื่อนๆ ก็ต้องเห็นความสำคัญ ไม่แพ้การดูแลตัวเองเลย เพื่อจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งผมจะทยอยนำมาฝากทุกคนครับ
.
ขอบคุณครับ
.
Preeda Limnontakul (SCI-C6)
Managing Director
mobile : 086-322-9307
70/95 mu 5, Pakkred-Changwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi, 11120
Tel.: 02-960-9157-8 Fax.: 02-960-9156

17 comments:

 1. ลดค่าใช้จ่ายการขึ้นเครื่องบินได้จริงๆ หรอครับ เรื่องเงินกองทุนเดือนละ 500 นี่ ผมทราบดีครับ แล้วทางผู้จัดการนิติฯ ที่เคหะที่ผมอยู่ ก็ได้เอารายชื่อผมไปแล้ว..แต่ผมก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เงียบหายไป....เฮ้ออออ

  ReplyDelete
 2. จริงๆ แล้ว การที่จะพิจารณาได้เงิน 500 บาท นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคน ในอดีต เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเรื่องการให้เงินค่าครองชีพ 500 บาท นั้นจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งก็จะมีกฏระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจน

  แต่ในปัจจุบัน เรื่องนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าผิดต้อง
  ขออภัยด้วยนะครับ) หน่วยงานที่พิจารณาให้ ไม่ให้ คือ องค์การบริหารส่วนต่างๆ เช่น อบต. เป็นต้น ซึ่งระเบียบในการให้ของแต่ละแห่ง ก็จะแตกต่างกัน ที่กล่าวได้อย่างนี้ เพราะผมมีบริษัท PWDOM จำกัด เพื่อหางานให้กับผู้พิการทำที่บ้าน จึงมีสมาชิกผู้พิการ (เท่านั้น) เยอะ ทำให้ทราบปีญหาเรื่องนี้อยู่บ้าง

  เช่น บางคนสามารถทำเรื่อง ให้ทาง อบต.โอน 500 บาท เข้าบัญชีได้ทุกเดือน บางคนต้องเดินทางไปถึงราชบุรี เบิกเงินครั้ง 3 เดือน ได้ 1,500 บาท แต่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ส่วนตัวผมทางเจ้าหน้าที่บอกว่า คุณปรีดาดูดี มีรถนั่ง มีงานทำ ไม่สามารถให้ได้ เงิน 500 บาทนี้ ต้องให้กับผู้พิการที่ไม่มีรายได้เท่านั้น บางคนมีเงินเดือน 15,000 บาท แต่ก็เบิกได้ และโอนเข้าบัญชีได้ด้วย

  ดังนั้นจะเห็นว่า แต่ละหน่วยงาน หรือ อบต.แต่ละที่ ก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างกัน แต่ถ้ามีคนมาขอรายชื่อ ไปแล้ว ผมก็แนะนำว่า ควรไปติดตามผล ถ้าไม่ได้รับเงิน ก็จะได้ทราบเหตุผล ถ้าได้ ก็จะได้ไม่เสียโอกาส ของตนเอง นะครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 3. ผมมีข่าวดี อีกเรื่อง ในอนาคตอาจจะมีเบี้ยเพิ่มเติม ที่ผู้พิการจะได้รับมากขึ้น แต่จะเป็นเงินค่าอะไร เท่าไหร่ และเมื่อไหร่ นั้น ก็สามารถติดตามได้จากเว็บบล็อกนี้ หรือผมจะส่งให้ทุกคนได้อ่านกันเมื่อทราบเรื่อง และมีผลบังคับใช้ นะครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 4. ขออนุญาตคุณปรีดานำเผยแผ่ต่อไปนะคะ
  อันธิกา

  ReplyDelete
 5. ยินดีมากครับ

  บทความทุกบทความในเว็บบล็อก http://preedastation.blogspot.com/
  สามารถนำไปเผยแพร่ได้ทั้งหมดครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 6. ค่าตั๋วเลครื่องบิน ลด50%จริงๆ ครับ
  แต่ที่เคยใช้ เต้ขาใอห้งมีองค์กรรับรองด้วย

  พิจารณาระดับความพิการ
  ไม่ค่อยแน่นอนแบบนี้แหละครับ

  ReplyDelete
 7. ครับ ผมเข้าใจกฏเกณฑ์พวกนั้นดีครับ คือผมทำงานเงินเดือนล่ะ 6000 ไม่มีประกันสังคมอีกตะหาก เพราะว่าเคยทำงานบริษัทแล้วเจ้านายมันไม่ยอมส่งให้ แต่เรื่องนั่นช่างมันครับ แล้วทีนี้ทางผู้จัดการเคหะที่ผมอยู่ มาเอารายละเอียดผมไป ผมก็ใส่ กรอกไปหมด ทีนี้ผมเกรงว่า ผมจะได้ แต่ทางผู้จัดการอาจจะเม้มไว้เองครับ ก็เลยลองถามดูเท่านั้นครับ...แล้วเรื่องสมุดคนพิการลดราคาค่าตั๋วเครื่องบินล่ะครับ มันยังไง?...

  ขอบคูณครับที่ตอบกลับมา

  หวังว่าคงสบายดีครับ tc.

  ReplyDelete
 8. อย่างที่ผมแนะนำครับ คุณต้องตามเรื่อง ให้ทราบผลจนได้ในที่สุด ถึงจะดีที่สุด และเรื่องลดค่าเดินทางนั้น ผมได้ยินมาอย่างนั้น แต่ผมก็จะหาคำตอบมาให้ในภายหลังครับ ก็อย่าลืมติดตามอ่านนะครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 9. ขอบคุณ

  เป็นเรื่องที่ดี ของคนที่พยายามทำเรื่องดีๆ

  มีอะไรอยากให้ช่วยติดต่อมาได้

  ส่วนผมอยากได้ โปรแกรมเมอร์ VB, PHP+MySql Admin Network Thechnicial Computer
  แต่ไม่หวังเท่าไร เพราะหามานาน และก็คงจะหาไม่ได้

  ผมก็เป็นคนพิการ ไม่ตั้งใจ
  ยึดคติ อยากอยู่ในสังคม ต้องทำให้ได้ดีกว่าคนปกติ 2 เท่า ในทุกเรื่อง
  และพยายามขยันให้มากกว่าปัญหา


  Mr.Chuanapuk Teachataveekul
  http://www.jpv.ac.th/ssr/
  http://www.jpv.ac.th/misschool/
  http://www.jpv.ac.th

  ReplyDelete
 10. ขอบคุณครับ แล้วผมจะตามเรื่องครับ

  หวังว่าคุณคงสบายดีครับ tc.

  ReplyDelete
 11. เรียน คุณ ปรีดา

  ดีใจมากคะที่ได้อ่านเรื่องนี้ คุณปรีดาเป็นผู้นำคนพิการรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นมาก และขอบเขตการทำงานของคุณปรีดาก็เริ่มซับซ้อน และพัฒนาจากการเข้าถึงสิทธิข้นพื้นฐาน จนมาถึงสิทธิทีเริ่มเป็นสากลขึ้น คงยังจำได้ที่พี่พาคุณมาร็ค แฮริสันพูดที่สมาคมนนทบุรี และเราคุยกันถึงเรื่องนี้

  ขออณุญาตินำเรื่องคุณปรีดา เก็บไว้ และกระจายสู่คนพิการทั่วไป เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างคะ

  ขอบคณคะ
  Saowalak Thongkuay
  Regional Development Officer (RDO)
  Disabled Peoples' International Asia Pacific Region (DPI-AP)
  29/486 Moo 9 Soi 12 Muangthong Thani
  Bangpood Pakkred, Nontaburi
  Thailand 11120
  Email: saowalak@dpiap.org thongkuay@yahoo.com
  Tel: 66 2 503 4268 Fax: 66 2 503 4269
  website: www.dpiap.org

  ReplyDelete
 12. สวัสดีครับ พี่เสาวลักษณ์

  ยินดีมากครับ เว็บบล็อกของผมมีเจตนาในการเผยแพร่ประสบการณ์ ส่วนตัว ที่คิดว่าผ่านกระบวนการทางด้านความคิดพอสมควร น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่ได้อ่านบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

  ผมยังเตรียมเรื่องสิทธิของผู้พิการไว้อีกหลายบทความ เพียงแต่ต้องรอให้สัมฝฤทธิ์ผลเสียก่อน จึงจะนำมาเผยแพร่ครับ ซึ่งก็จะมีวิธีการดำเนินการเรื่องสิทธิ์อย่างถูกต้องต่อไปครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 13. เรียน คุณปรีดาที่นับถืออย่างมากๆ
  วันนี้ผมได้เข้ามาอ่านข้อความแล้ว โดยมีคนเมล์มาบอกให้อ่าน ผมนับถือมากๆ วันนี้การต่อสู้ของคนพิการยังไม่จบง่ายๆ เพราะหน่วยงานที่ทำงานด้านคนพิการยังถูกเอาเปรียบ ที่ผมเขียนมา ผมโดนเอง แต่ก็สู้ด้วยความที่ว่าคนอย่างเราไร้ค่าขนาดนั้นหรือ ถ้ามีเวลาลองเข้าไปอ่านที่หลายคนพูดถึงเรื่องของผม ที่ http://www.tddf.or.th/tddf/webboard/feedback.php?ID=4692&READNUM=32&refpage=1
  Q04692:
  อรรถพลวิพากษ์1 "กรณีอาจารย์ทองสืบศูนย์ฟื้นฟูอาช พคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่" และอีกหลายหัวข้อที่เป็นเรื่องเดียวกัน ผมเองยังไม่เคยออกมาตอบข้อข้องใจหรือรายละเอียด เพราะอยู่ในช่วงการเจรจา เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริง และผมยินดีที่จะเล่าให้คุณปรีดา ทราบทุกอย่าง อีเมล์ของผม thongsueb@yahoo.com หวังว่าการทำงานด้วยอุดมการณ์จะไม่กรังแกหรือถูกเอาเปรียบจนเกินไป หวังว่าจะได้ติดต่อประสานงานกันต่อไป ขอบคุณที่ยังมีคนดีที่จะช่วยสังคมที่มีความพิการอยู่

  ReplyDelete
 14. สวัสดีครับ คุณอรรถพล

  ยินดีที่รู้จักครับ ตามความคิดของผม ผู้พิการควรรักษาสิทธิ์ตามสมควร เช่นคนปกติ และต้องทำงานให้มีรายได้มาก เพื่อจะได้สามารถยกฐานะ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนั้นส่วนตัวแล้วผมจึงเน้นเรื่องการทำงานมากๆ และได้ตั้งบริษัท PWDOM ( http://www.pwdom.com/ )เพื่อสร้างงานให้ผู้พิการ สามารถทำงานได้ทั่วประเทศครับ

  ขอบคุณครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ

  ReplyDelete
 15. เป็นเว็บที่ดีมากคะทำให้ผู้พิการได้ทราบข่าวสารต่างๆมากยิ่งขึ้นจากข่าวสารที่ได้อ่านเพิ่งจะทราบข่าวว่าผู้พิการขึ้นเครื่องบินได้50%ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆคะ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลคะ/เจี๊ยบอภิจรี ไชยสุริยานุฑิต 0851771577

  ReplyDelete
 16. เรื่องเบี้ยคนพิการ 500บาท/เดือน เท่าที่สอบถามกับคนหูหนวกได้กันทุกคนนะคะ เรื่องมีงาน มีเงินเดือน ไม่เกี่ยว
  เงื่อนไขเดียวคือ เป็นคนพิการที่มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ แล้วไปขึ้นทะเบียนที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานเขต ที่คนพิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในกรณีอยู่ในกรุงเทพฯ
  และสิทธิ์ที่คนพิการจะได้รับ

  สิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ
  1. เบี้ยความพิการ 500 บาทต่อเดือน กดดูรายละเอียด
  2. ฟรี ใช้บริการรถไฟฟ้า บี ที เอส (BTS) ทุกสถานี [โทร.02-6177340]
  3. ฟรี ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทุกสถานี [โทร.02-6245200]
  4. ฟรี ใช้บริการรถเมล์ BRT [โทร.02-6438855]
  5 . ฟรี เครื่องช่วยฟัง (ใช้สิทธ์บัตรทอง สิทธิ์ย่อยคนพิการ ขอรับที่โรงพยาบาลของรัฐ)
  6 . ลด ราคาตั๋วรถทัวร์บขส. และบริษัทรถทัวร์บางแห่ง
  7 . ลด 50 % ราคาตั๋วการบินไทยภายในประเทศ [โทร.02-3561111]
  8. บัตรทองสิทธิคนพิการ รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลของรัฐ [โทร.1330] กดดูรายละเอียด
  9. กู้ยืมเงินประกอบอาชีพไม่เกิน 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการและความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ ผ่อน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  10. ฟรี ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ธรรมดา CITY LINE [โทร.02-3085600 ต่อ 2906, 2907]
  11. ลดครึ่งราคา ราคาค่าโดยสารรถประจำทาง(รถเมล์)
  12. ฟรี ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา(ธงธรรมดา ธงด่วนพิเศษส้ม ธงด่วนพิเศษเหลือง) , เรือโดยสารคลองแสนแสบ, เรือข้ามฟาก
  ดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ nadt.siam.im นะคะ

  ReplyDelete
 17. ผมขาไม่มีแรงครับหมอบอกเป้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ตอนนี้ยังเดินได้แต่ก้ไม่ไกลลุกนั่งพื้นราบไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่า ไปทำบัตรคนพิการได้ไหม

  ReplyDelete

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook