137: การยื่นคำร้องขอรับค่ารักษาพยาบาล จากประกันสังคม รอบทุก 6 เดือน

สวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้ ผมจะนำตัวอย่างการยื่นคำร้องขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทาง จากประกันสังคม จำนวนมูลค่ารวม 15,000 บาท โดยใช้แบบฟอร์ม สปส. 2-01 "แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม" สำหรับค่ารักษาพยาบาล ในแบบฟอร์มหัวข้อยอดเงินที่ตั้งเบิก คือ ค่ารักษาพยาบาล 6 เดือนๆ ละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท และในระเบียบใหม่ ทางประกันสังคมจะให้ค่าเดิทางเดือนละ 500 บาท ของ 6 เดือน รวม 3,000 บาท รวมทั้งสิ้นที่จะได้รับเงิน = 12,000+3,000 = 15,000 บาท

ผมขอลงรายละเอียดการยื่นคำขอ นะครับ สำหรับแบบฟอร์ม สปส. 2-01 สามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเตอร์เน็ต "ค่ารักษาพยาบาล" มีที่มาที่ไปจาก 20 ปีก่อน เมื่อปี 2544 ผมได้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ ในขณะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ผ่านขั้นตอนมากมายที่สุดท้าย ทำให้ได้รับเงินชดเชยประจำเดือนๆ ละ 7,500 บาท และยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ยกเว้นถ้าเปน รพ.รัฐบาล ผมไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน มาเบิกภายหลัง เช่นที่ผมกำลังพิมพ์บทความนี้อยู่ 

หากไปรับการรักษาที่ รพ.รัฐบาล ไม่ว่ายอดเงินจะมีค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องจ่ายเงิน เพียงแจ้งว่าใช้สิทธิประกันสังคม ยกเว้นไปรับการรักษาที่ รพ.เอกชน เช่น กรณีตัวอย่างของผมเป็นต้น ที่ไปรับการรักษาที่ รพ.ชลลดา และ รพ.พญาไท 1 ซึ่งเหตุที่ต้องไปใช้บริการ รพ.เอกชน เนื่องจากผมไม่ได้เจ็บป่วยเรื้อรังจนทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จนจ่ายไม่ไหว การยายามให้มีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ 2,000 - 2,500 บาท ทำให้สำรองจ่ายไปก่อนได้ และ รพ.เอกชน ก็มีความสะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน ครับ

ผมกำลังจัดทำเอกสาร ด้วยการพิมพ์ในแบบฟอร์ม ซึ่งทำให้เมื่อต้องทำซ้ำทุก 6 เดือน
มีความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย แบบฟอร์ม เอกสารบุคคล ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์์


ตัวอย่างใบเสร็จ รพ.ชลลดา และ รพ.พญาไท 1


ผมนำเอกสารทั้งหมดที่ยื่นขอรับค่าค่ารักษาพยาบาล กรณีของผม มาแสดงเป็นตัวอย่างแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งผมไม่สะดวกที่จะยื่นขอฯ ทุกเดือน ผมสะดวกทุก 6 เดือน สมัยก่อนที่จะแต่งงานมีครอบครัว น้องสาวผมจะยื่นทุก 12 เดือน ครับ

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม สปส. 2-01 "แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม" 

ต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อให้ทางประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชี

ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน 

ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 7 ปี 2564


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 8 ปี 2564


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 9 ปี 2564


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 10 ปี 2564


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 11 ปี 2564


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เดือนที่ 12 ปี 2564


ส่วนล่างเป็นเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมออกให้ว่ารับเอกสารเรียบร้อยแล้ว


ในช่วงหลายปีมานี้ ผมมีเรื่องยุ่งยากในกาต่อสู้กับกลุ่มทุจริตคอรัปชั่น-ประพฤตมิชอบ ถูกรุมฟ้องหลายคดี อีกทั้งมีงานเอกสารค่อนข้างมากมาย ต้องทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานจำนวนกว่า 10 เว็บไซต์ ทำให้ไม่มีเวลาพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับความพิการ และสิทธิคนพิการ ปีหน้า 2565 ที่กำลังใกล้เข้ามา ผมจะแบ่งเวลาพิมพ์บทความให้ทุกท่านที่ตามอ่านได้อัพเดทข้มูล ที่ผมได้เตรียมข้อมูลและภาพถ่ายไว้รอพิมพ์บทความอีกกว่า 30 บทความครับ


พิมพ์เมื่อ 12 ธันวาคม 2564

No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook