133: ต่อเนื่องจากการรายงานตัวเมื่อย้ายที่อยู่อาศัย ต้องรายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ @ 24-10-60

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความที่เกี่ยวกับสิทธิ์คนพิการ ผมอาจจะเขียนน้อยลงมากๆ สำหรับบล็อกนี้นั้น หากเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวผม ผมจะพยายามรีบเขียนทันที ครั้งนี้สืบเนื่องจากผมได้รับหนังสือให้รายงานตัวในฐานะคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช ดังเช่นที่ผมเคยเขียนเอาไว้ในตอนที่ 132 นะครับ เพื่อนๆ ลองไปอ่านดูครับ พอปีต่อมา 2560 นี้ มีหนังสือให้รายงานตัวอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นการสำรวจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ อีกั้งในรายละเอียดยังให้มีการระบุว่า จะรับเบี้ยยังชีพหรืไม่ ด้วยครับ

อาจจะรู้สึกแปลกๆ แต่เพราะว่าทาง ทศ.พิมลราช ให้รายงานตัวภายใน 30 ก.ย.60 แต่ผมมารายงานตัวช้า มาซะ 24 ต.ค.60 เลยช้าไปเกือบ 1 เดือน แต่ทาง จนท. ไม่ได้ตำหนิใดๆ ผมไม่ได้ขึ้นไปเอง น้องที่ขับรถขึ้นไปเดินเรื่องให้ แต่นำเอกสารลงมาให้เซ็นต์ชื่อแทนครับ ด้วยความรวดเร็ว ก็รีบไปทำธุระต่ออีก 2 แห่ง

ภาพอาคารของเทศบาลเมืองพิมลราช (Google)


ภาพถ่ายที่ผมถ่ายจากมือถือตอนขณะนั่งในรถครับ


ดังนั้น หากมีหนังสือ ให้รายงานตัว เพื่อนๆ คนพิการควรรีบดำเนินการนะครับ เพราะว่า อาจถูกตัดสิทธิ์คนพิการ อันพึงได้ ของตัวเราเองได้ครับ

No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook