คนพิการเฮ ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมให้เอกชนจ้างเป็นพนักงานแลกหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

ชาวงนี้ผมได้มาร่วมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกันกับพี่เอ๋อ คุณปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้ง thaiflood.com ที่รวบรวมข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผมได้เรียนรู้งานหลายเรื่องจากพี่เอ๋อ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ได้รู้จักคนมากขึ้น และรู้ว่ามีคนบ้าๆ (บ้าดีนะครับ) อีกหลายๆ คน ข้อมูลที่เป็น มติคณะรัฐมนตรีตามหัวข้อนั้น ก็ได้มาจากพี่เอ๋อ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีกฏหมายโดนๆ แบบนี้ออกมาอีกหลายฉบับ ซึ่งผมก็จะนำมาเรีบเรียงให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

................................................................................................

คนพิการเฮ ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมให้เอกชนจ้างเป็นพนักงานแลกหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบการที่ว่าจ้างคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีเข้ามาทำงานในสัดส่วน 15 % ของพนักงานทั้งหมด สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายและให้สิทธิผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานประกอบ การ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย โดยผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน การเงินได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ไปเร่งพิจารณาและหารือรายละเอียดว่ามีสถาบันการเงินแห่งไหนสนใจเข้าร่วม ดำเนินการบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการบำนาญต่างรอคอย อย่างไรก็ตามโดยหลักการการชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน จะหักเงินงวดบำเหน็จบำนาญที่กรมบัญชีกลางจ่ายให้ข้าราขการอยู่แล้ว

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=310&contentID=104542

คนพิการเฮ ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมให้เอกชนจ้างเป็นพนักงานแลกหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบการที่ว่าจ้างคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี เข้ามาทำงานในสัดส่วน 15 % ของพนักงานทั้งหมด สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย และให้สิทธิผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานประกอบการ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย โดยผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ไปเร่งพิจารณาและหารือรายละเอียดว่ามีสถาบันการเงินแห่งไหนสนใจเข้าร่วมดำเนินการบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการบำนาญต่างรอคอย อย่างไรก็ตามโดยหลักการการชำระ

.......................................................................................................

--
Poramate Minsiri
Managing Director - Bundit Center Co.,Ltd.
http://www.google.com/profiles/poramateminsiri#about


ขอบคุณทุกท่านครับ

2 comments:

  1. ขอบคุณ ข่าวดีๆแบบนี้
    แหลม จ.อุบลฯ

    ReplyDelete
  2. ขอบคุณสำหรับเนื้อหารวยนี้

    ReplyDelete

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook