83 : มาตรการภาษีสำหรับคนพิการ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้อง วันนี้ผมพึ่งได้รับข้อมูลด้านภาษีขอการยื่นภาษีประจำปีสำหรับบุคคล ซึ่งเป็นของคนพิการ จากผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงอยากส่งต่อให้เพื่อนๆ ได้ทราบทั่วกันครับ

..............................................................

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุก(เท่าที่ผมบันทึกชื่อไว้)
เรื่อง มาตรการภาษีสำหรับคนพิการ
เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีประจำปีและีบัตรประจำตัวคนพิการก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คาดว่าจะได้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว ซึ่งต้องยื่นแบบภายวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ จนท.สรรพากรประสานมาว่าอาจออกกฎกระทรวงไม่ทันประกาศในราชกิจจาภายในวันที่ ๓๑ นี้ ขอให้ไปยื่นแบบเสียภาษีด้วยตนเองไว้ก่อนที่สรรพากรเขตพื้นที่และนำสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการไปด้วย โดยให้ใส่ในรายการลดหย่อนอื่นๆ แล้ว ให้ใส่เพิ่มรายการนี้ด้วย หากเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีรายการนี้(จนท.บางคนอาจไม่ทราบเพราะกฎกระทรวงยังไม่เสร็จต้องเห็นใจเขาอย่าต่อว่า) เราต้องยืนยันว่าให้ใส่ลงไปก่อน ตัวอย่างเมื่อวานนี้ จนท.พก. ๑ คน มีเงินเดือน ๓๙,๐๐๐ บาท ทางราชการหักไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท ครั้งแรกไปยื่นเอง จนท.คนที่รับเรื่องไม่ทราบจึงไม่สามารถใช้สิทธิได้ ต่อมาเราทราบเรื่องได้พากลับไปยื่นใหม่และชี้แจงว่ากำลังจะมีสิทธินี้ในรายการแบบมีแล้ว จนท.จึงคำนวณให้ใหม่ คาดว่าจะได้คืน ๑๙,๐๐๐ บาท (จะตามผลต่อไป) ดังนั้น หากท่านเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือรู้จักกับคนพิการที่มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอให้แนะนำไปยื่นแบบดังกล่าวภายใน ๓๑ นี้ หากคนที่ยื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธินี้ให้ไปยื่นใหม่อีกครั้ง (ตามตัวอย่างที่กลุ่มกฎหมายพาดำเนินการ) บอกต่อๆๆๆ กันไปด้วยนะครับ ออกหนังสือเวียนไม่ทัน

อนึ่ง ช่วยอธิบายด้วยว่า สิทธินี้เกิดขึ้นตามกฎหมายเพราะเห็นว่าคนพิการมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่าคนทั่วไป จึงเป็นหน้าที่ของรัฐต้องเพิ่มรายได้แก่คนพิการโดยใช้มาตรการบรรเทาภาษีดังกล่าว
ขอบคุณล่วงหน้า
สุพล กลุ่มกฎหมาย พก

...................................................................

No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook