74 : รายละเอียดบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีทุพพลภาพ สิทธิ์ประกันสังคม (พิทักษ์ฒสิทธิ์ ตอนที่ 4)

สวัสดีครับ เพื่อนที่ตามอ่านบทความเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์นะครับ ที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากประสบการณ์จริงของผมเอง ซึ่งในตอนนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันสังคมนะครับ ส่วนบทความที่เกี่ยวของเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่หน้ารวม "บทความการพิทักษ์สิทธิ์" นะครับ

เพื่อนๆ สามารถดูรายละเอียดของรายการบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีทุพพลภาพ ทั้ง 3 หน้าได้ ซึ่งเป็นเอกสารหน้าที่ 114-116 มี 3 หัวข้อคือ ประเภทของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์, หน่วย และราคาต่อหน่วย ซึ่งหมายถึงราคาที่สามารถเบิกจ่ายได้ ไม่เกินในราคาที่ตารางสรุปไว้นะครับ

ส่วนกลุ่มของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ มีดังนี้ คือ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่มีรายการสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม ที่กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเบิกจ่ายได้ มีทั้งแบบครั้งเดียว และรายเดือน ถือว่าเบิกจ่ายได้นอกเหนือ จากเงินเดือน และเงินค่ารักษาพยาบาล


เพื่อนๆ สามารถคลิ๊กที่ภาพสแกนได้เลยจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ฯ ก็ศึกษาดูว่า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฒฬดในการดำรงชีวิต ก็ควรติดต่อประกันสังคมที่ติดต่ออยู่เป็นประจำ ควรรีบติดต่อเดินเรื่อง อย่าปล่อยให้เนิ่นนานเหมือนผมฝตั้ง 7 ปีแล้ว ไม่ทราบเรื่องเลย
รายการที่ผมสามารถเบิกได้คือ
  • รายการที่ 1.3, 2.0 ในหน้า 115 สามารถเบิกได้เพียงครั้งเดียว (แต่ผมยังไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ ว่าถ้าอุปกรณ์เกิดพังเสียหาย และมีหลักฐาน จะสามารถเบิกจ่ายได้อีกหรือไม่
  • รายการที่ 5.0 ในหน้า 115 สามารถเบิกจ่ายได้เป็นรายเดือน
  • รายการที่ 6.2.ก และ 6.2.ข ในหน้า 116 สามารถเบิกจ่ายได้เป็นรายเดือน
จริงๆ ข้อมูลของผมจะคล้ายกับกับตอนที่ 71 : แล้วผมก็ได้ทราบเรื่องสิทธิ์ประกันสังคม อย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะเป็นไปได้ (พิทักษ์สิทธิ์ ตอนที่ 3) แต่พอดีว่า พอผมได้รายละเอียดครบทุกรายการจึงนำมาแจ้งให้เพื่อนๆ ก่อนครับ ตอนหน้าจะเป็นตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดใน "ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล" และ "ใบรับรองแพทย์" ซึ่งเป็นเอกสารแบบฟอร์มของประกันสังคมครับ

ก่อนจบบทความ ผมขอขอบคุณ ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ที่น้องสาวผมได้ไปติดต่อเป็นประจำนะครับ ไม่อย่างนั้น คงไม่ได้รายละเอียดต่างๆ มาฝากเพื่อนๆ กันครับ
.
ขอบคุณครับ
ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ
Managing Director
mobile : 086-314-7866 Email : preeda.limnontakul@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook