ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับคนพิการ - รับสมัครงาน (1)หลักสูตร
สร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย
Adobe Photoshop CS5
 
รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PhotoShop เบื้องต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการแต่งภาพต่างๆ ให้สวยงาม แปลกใหม่หลากหลายแบบ
ตามความต้องการ รวมถึงงานสร้างตัวอักษรแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้มาช่วยในการตกแต่งงานอื่นๆ เช่น ทำปกหนังสือ ทำ
โฮมเพจ เป็นต้น

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ
บริษัท พีดับบลิวดี จำกัด
 
วัน เวลา
วันพุธที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

 กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2285&Itemid=152&lang=en

หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
Category
ไอซีที
WHEN2
15 - 16 February 2012
Age
Description
วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา  11.00 – 17.00 น.

สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การรับและส่งเมล์
และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้อบรมได้เท่าทันสังคมปัจจุบัน และ
สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันและอาชีพ / ไม่มีค่าใช้จ่าย

** กิจกรรมความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและบริษัทพีดับบลิวดี จำกัด
     สนใจติดต่อคุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com
หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?view=details&id=1019%3A-&option=com_eventlist&Itemid=154&lang=en


หลักสูตร

หลักสูตรโปรแกรม Microsoft office  เบื้องต้น (เรียนที่อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์)

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft office การจัดการข้อมูล การจัดการFile และ Folder เรียนรู้การกำหนด User Account การทำงานกับ Disk และ Drive การติดตั้ง Printer การทำงานกับ Control Panel และการใช้งานโปรแกรม Accessories

โครงการความร่วมมือกับบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
วัน เวลา
วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2137&Itemid=152&lang=en


ขอเชิญคนพิการ ร่วมงานกับบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด สำหรับ 6 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา : บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เป็นบริษัทเครื่องเขียนชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 และดำเนินกิจการมากว่า 1 ทศวรรษแล้ว โดยยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินกิจการตลอดมา

นอกจากนี้ สยามวาลา ยังให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมอีกด้วย อาทิ การก่อตั้งมูลนิธิ "ตาเฮอร์ สยามวาลา เพื่อการศึกษา" และการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ โดยไม่ได้นำมาใช้เพื่อการตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี/ ตรวจสอบภายใน .....อ่านต่ออีก 4 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา


บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครคนพิการตำแหน่งพนักงานธุรการ และ Call Center : บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสัมพันธภาพอันยาวนานกับ บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ ทั่วโลกกว่าสี่สิบปี บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั่วประเทศ
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 • Call Center : ติดต่อสอบถามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด ให้คำแนะนำเรื่องการชำระค่างวด แจ้งสถานที่ๆสามารถไปชำระค่างวดได้
 • พนักงานธุรการ : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดชุดเอกสาร เย็บและเก็บเอกสารเข้าหมวดหมู่ .....อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการและครอบครัว : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการ และครอบครัว โดยมี นายสุเมธ พลคะชา เป็นผู้ประสานงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือคน พิการ และครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน พิการ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ประสบเหตุ จัดที่พัก ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการในทุกประเภท และครอบครัวเข้าพักอาศัย ฟรี ที่มูลนิธิพระมาหาไถ่(พัทยากลาง) ซึ่งจะรับดูแลได้เต็มที่ประมาณ ๓๐๐ คนโดย จะประสานกับ ขสมก.ให้จัดรถรับส่งคนพิการมายังมูลนิธิ พร้อมเปิดสายตรง โทร.๐๘-๖๘๔๓-๑๒๐๕ สำหรับผู้สนใจมอบความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิ ประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการอพยพพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการมูลนิธิพระมาหาไถ่ .....อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ 13 : เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 : ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้คนพิการ สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงประโยชน์และการใช้งานเว็บท่าสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป .....อ่านต่อ

: เราได้ร่วมมือกับ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 7 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้และในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 1 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300) (แผนที่เดินทางของ TK Park)รายละเอียดหลักสูตรดังนี้ .....อ่านต่อ

การฝึกอบรมด้านไอที ให้กับคนพิการ ร่วมกับ TK Park : ในปีใหม่ 2554 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Central World) ในการจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตรให้กับคนพิการ


สามารถดูหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ตารางข้างล่าง .....อ่านต่อ


18 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรับสมัครคนพิการ ถอดไฟล์เสียง และอััพเดทบทความ ในเว็บบล็อกของ "อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยบัติ" : หลังจากที่ประเศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัคร และอาจเรียกได้ว่า ในครั้งนี้ได้มีการนำเอา Social Media มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างจริงจัง ก็ว่าได้ มีการก่อตั้ง เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย www.thaiflood.com โดยคุณปรเมศวร์ มินศิริ และมีการรวมตัวกันของอาสากลุ่มต่างๆ เป็น "เครื่อข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติ" มีการใช้ twitter facebook เป็นต้น มาสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว .....อ่านต่อ

ด่วน! ประกาศรับสมัครคนพิการร่วมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : จากภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปัจจุบัน ผม (นายปรีดา ลิ้มนนทกุล) ได้ทำงานช่วย คุณปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม www.ThaiFlood.com และคุณปรเมศวร์พึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ของ ศชอ. (ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย) เมื่อวานนี้ (24/10/2553) ในส่วนของการดูแลเว็บบล็อก rowboat.ThaiFlood ที่ประสานงานเรื่องการระดมเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ ของ ThaiFlood


ประกาศ งานเร่งด่วน คือ การรับสมัครคนพิการ ทำงานกำหนดพิกัดจุด ข้อมูล และการร้องขอความช่วยเหลือ ลงบนแผนที่ โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานที่บ้านได้ .....อ่านต่อ


2 comments:

 1. สวัสดีครับ
  แวะเข้ามาโหวตให้(44) เป็นบล๊อคที่มีประโยชน์ต่อสังคมมาก
  หากมีเวลาเชิญแวะไปเยี่ยมชมและโหวตให้สามก๊กวิทยาด้วยนะครับ
  http://www.thailandblogawards.com/blogs/show/1449

  ReplyDelete
 2. เข้ามาโหวตให้อีกเป็นวันสุดท้าย(116)
  ขอให้รักษาความตั้งใจอันดีและเสียสละนี้ไว้ เป็นกำลังใจให้นะครับ
  ว่าง ๆ ก็เชิญเข้าไปเยี่ยม สามก๊กวิทยาด้วยนะครับ
  http://samkok911.blogspot.com/

  ReplyDelete