News-8 : งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (i-CREATe 2008)

สวัสดีครับ เพื่อนๆ บทความนี้ ผมอาจจะเขียนช้าไปสะกนิดหนึ่ง คือ ช้าไปประมาณ 4 วันน่าจะได้ เพราะเป็นเรื่อที่เกี่ยวข้องกับ " งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (i-CREATe 2008) " ซึ่งผมถึงจะไม่ได้ไปงาน แต่ก็อยากนำมารวบรวมให้เพื่อนๆ ได้ติดตามกัน โดยผมจะทำการเชื่อมลิ้งค์กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ครับ งั้นก็เริ่มกันเลยครับว่า งาน i-CREATe 2008 คืองานอะไร

i-CREATe ...อ่านต่อ

No comments:

Post a Comment