News-8 : งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (i-CREATe 2008)

สวัสดีครับ เพื่อนๆ บทความนี้ ผมอาจจะเขียนช้าไปสะกนิดหนึ่ง คือ ช้าไปประมาณ 4 วันน่าจะได้ เพราะเป็นเรื่อที่เกี่ยวข้องกับ " งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (i-CREATe 2008) " ซึ่งผมถึงจะไม่ได้ไปงาน แต่ก็อยากนำมารวบรวมให้เพื่อนๆ ได้ติดตามกัน โดยผมจะทำการเชื่อมลิ้งค์กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ครับ งั้นก็เริ่มกันเลยครับว่า งาน i-CREATe 2008 คืองานอะไร

i-CREATe 2008

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (i-CREATe 2008) มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีรักษาและฟื้นฟู คนไข้ คนชรา และคนพิการ (Rehabilitation Engineering -RE) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Assistive Technology - AT)

การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของการจัดเวที i-CREATe 2008 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการเป็นหนทางเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีรักษาและฟื้นฟู คนไข้ คนชรา และคนพิการ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในเอเชีย เป็นเวทีพบปะผู้นำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AT ทั้งในส่วนของการส่งสินค้าและบริการ ผู้ให้ทุนและผู้กำหนดนโยบายด้านวิจัยและพัฒนา นักวิจัยด้าน AT/RE นักบำบัด บุคลากรด้านการแพทย์ และอื่นๆ

ภายในงานจะเปิดตัวการประกวดผลงานการออกแบบของนักศึกษา (Student Design Challenge - SDC) สำหรับ i-CREATe 2008 โจทย์การออกแบบที่ตั้งไว้ในปีนี้ท้าทายให้นักเรียนนักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านสุขภาพ และการออกกำลังกาย เราหวังว่าจะบรรจุหัวข้อการแข่งขันไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต เราได้เชื้อเชิญภาควิชาการออกแบบของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงทีมนักศึกษาอิสระเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนั้น i-CREATe 2008 สร้างโอกาสให้บริษัทต่างๆ มาออกร้าน แสดงอุปกรณ์ RE/ AT รุ่นใหม่ล่าสุด แนะนำเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือเปิดตัวสินค้า อีกทั้งยังเป็นลู่ทางให้ตัวแทนจำหน่ายระหว่างประเทศทำตัวให้เป็นที่รู้จัก สร้างสัมพันธ์ และมองหาเครือข่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียลิ้งค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องครับ


หวังว่าคงได้ประโยชน์กีนบ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอบคุณครับ

ปรีดา ลิ้มนนทกุล (ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ)

20/5/2551

No comments:

Post a Comment