ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 : ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11

Description: โลโก้มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 ที่ได้รางวัลชนะเลิศหลัง จากที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ได้เปิดรับสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2554 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 40 ผลงานคือผลงานที่ออกแบบโดย นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ อายุ 24 ปี ซึ่งให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ดังนี้ .....อ่านต่อ

.

.

No comments:

Post a Comment