ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 : ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11

Description: โลโก้มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 ที่ได้รางวัลชนะเลิศหลังจากที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ได้เปิดรับสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2554 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 40 ผลงานคือผลงานที่ออกแบบโดย นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ อายุ 24 ปี ซึ่งให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ดังนี้

แนวคิด - "ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน" (The Empowering Smiles for Harmony and Inclusion)

วาตาโบชิ หรือละอองเกสรของดอกทันโปโป - เปรียบเสมือคนพิการซึ่งมีพลังสร้างสรรค์และมีคุณค่า

กลุ่มคน - คือ คนพิการและไม่พิการอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน สามารถสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคม และเกิดความเสมอภาค กลมกลืน โดยไม่แบ่งแยก

สีแดงชาด กลุ่มคนพิการ

สีน้ำเงินขาบ กลุ่มคนไม่พิการ

ก้านละอองเกสร - ใช้โน๊ตดนตรี "ตัวดำ" ตัดลาดกนก สื่อดนตรีและความเป็นไทย

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจในการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อๆ ไป

ที่มา: http://www.nmad2006.org/newsroom/detail.php?newsid=0000014&typeid=02

Best regards,

------------------------

Mr. Sawang Srisom

Chairperson

¸ ¹ ± Ú Þ Ô ß Á ø ù F é ñ õ ² ³ · ¯ U ¸ ¹ ± Ú Þ Ô ß Á ø ù F é ñ õ ² ³ · ¯ U

Network of Music and Arts of Persons with Disabilities (NMAD)

Description: Description: Description: cid:image001.gif@01CAC460.6684E390

c/o Foundation for Children with Disabilities (FCD)

546 Latprao 47, Wang Thong Lang, Krungthep Mahanakorn, THAILAND 10310

Tel/Fax: 66-2-539-9958, 539-9706, 539-2916

Mobile: 66-8-4079-3744, 66-8-5337-9660
Website: www.nmad2006.org
E-mail: sawang@nmad2006.org

Calendar: http://www.nmad2006.org/calendar/

English Info: http://www.spotlight-inclusiveartsasia.org/networking/members/thailand.php

Soundcloud: http://soundcloud.com/


No comments:

Post a Comment