68 : ตัดสินใจทำสมุดผู้พิการ เพื่อเริ่มศึกษางานพิทักษ์สิทธิ์ (พิทักษ์สิทธิ์ ตอนที่ 1)

สวัสดีครับ เพื่อนๆ หลังจากที่ผมได้มีโอกาสออกมาสู่โลภายนอก โดยเฉพาะได้มาทำงานด้านการหางานให้ผู้พิการ ทำให้ผมเริ่มเห็นความสำคัญของผลประโยชน์ที่ผู้พิการควรจะได้รับจากภาครัฐ หรือสิทธิที่ควรได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมสนใจเพียงสิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุเท่านั้น เพื่อจะได้นำความรู้ที่ถูกต้อง มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนผู้พิการ ครับ

อาจจะเป็นเพราะความบังเอิญ ที่ผมได้ยินมาว่า ถ้าผู้พิการมีสมุดผู้พิการ ก็จะมีส่วนลดในการขึ้นเครื่องบิน 50% เวลาไปต่างประเทศ หรือเดินทางในประเทศ คือแบบว่าผมคิดว่า ในอนาคตผมอาจได้ขึ้นเคื่องบินครับ (ปัจจุบันผมยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลย) ผมจึงไปทำ "สมุดผู้พิการ" ที่ศูนย์สิรินธรฯ เมื่อวันที่ 9/1/2551 ครับ ซึ่ง ณ ตอนนี้ ผมถือว่า เรื่องการทำสมุดผู้พิการ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านพิทักษ์สิทธิ์สำหรับผู้พิการครับ .....อ่านต่อ


No comments:

Post a Comment