59 : ตกลงว่าผมมี "สารนิกเกิลตกค้างในร่างกาย" หรือว่า "แพ้ภูมิตัวเองเวลาเซลล์ผิวหนังชั้นนอกผลัดเซลล์" กันแน่ ตอนที่ 1

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ทุกคนที่ติดตามอ่านบทความที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย และเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นผู้ทุพพลภาพของผม ในบทความนี้ผมจะมากล่าวถึง โรคผิวหนังที่ไม่ติดต่อของต่อเนื่องประมาณ 4 ตอน ซึ่งจะอัพเดทจนถึงภาวะปัจจุบันของผมเลย ทุกตอนจะนำภาพถ่ายของผมเองมาประกอบการอธิบาย เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ยิ่งขึ้นครับ

แต่ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา ผมขออ้างอิงถึงบทความก่อนหน้านี้ 2 ตอน คือ ตอนที่ "42 : สารนิกเกิล ตกค้างในร่างกายผม" ที่กล่าวถึงอาการเบื้องต้น และคุณหมอที่พญาไท 1 เป็นผู้ตรวจรักษาและสันนิษฐานโรค ซึ่งถ้าเพื่อนๆ ลองได้อ่าน จะเข้าใจถึงลักษณะอาการได้อย่างชัดเจน ส่วนในตอนที่ "48 : ข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับอาการตุ่มน้ำใสตามมือ-เท้า " งงเลยครับ ตัวผม ไหงคุณหมอ 2 ท่าน วินิจฉัยต่างกัน แล้วผมจะเลือกคุณหมอจากโรงพยาบาลไหนดีละครับ แต่อย่างไรก็ดี โรคนี้ ก็ต้องมีบทสรุปแน่นอนเช่นกัน ...อ่านต่อNo comments:

Post a Comment