News-5 : มจธ.พัฒนาระบบรับคำสั่งเสียงเอาใจคนชรา และผู้พิการ-ทุพพลภาพ ใช้แทนมือกด

สวีสดีครับ เพื่อนๆ ทุกคน พอดีช่วงนี้ ผมได้เริ่มมาทำงานเพื่อเพื่อนผู้พิการ จึงเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นครับ และบทความนี้ก็ขอยกคุณความดีให้กับคุณเสาวลักษณ์ ที่ส่งอีเมล์ข่าวนี้มาให้ ผมจึงนำมาขึ้นไว้เพื่อเป็นบทความให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน หรือเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทุพพลภาพครับ

......................................

มจธ.พัฒนาระบบรับคำสั่งเสียงเอาใจคนชรา และผู้พิการ-ทุพพลภาพ ใช้แทนมือกด

ในญี่ปุ่นมีบ้านอัจฉริยะที่ออกแบบโดยคนพิการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดติดตั้งโปรแกรมให้รับคำสั่งเสียง ในการปิดเปิดแทนการกดปุ่ม ทำให้คนชราและคนพิการใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น ในเร็วๆ นี้คนไทยก็จะมีโอกาสได้สัมผัสบ้านอัจฉริยะเช่นกัน เมื่อนักศึกษา มจธ.พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยคำพูด

"วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของห้องต้นแบบในบ้านอัจฉริยะในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนทั่วไป และช่วยเหลือผู้ที่พิการหรือผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น" นายวาณิชย์ ภุมรินทร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าว


จากการสำรวจพบว่าเครื่องใช้จำเป็นของทุกบ้านคือ พัดลม หลอดไฟ ทีวี รวมทั้งประตูและหน้าต่าง ซึ่งถูกใช้งานทุกวัน ส่งผลให้การออกแบบบ้านอัจฉริยะต้องคำนึงถึงเครื่องใช้พื้นฐานทั้งห้าดังกล่าว โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ควบคุมแบบไร้สายผ่านรีโมท (ทีวี พัดลม) และส่วนที่ควบคุมแบบต่อสาย (ประตู หน้าต่าง หลอดไฟ)


ทีมงานประยุกต์ใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์รู้จำเสียงซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีอยู่แล้วของคณะ โดยนำมาเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบสมองกล หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำงานเริ่มจากการส่งสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะประมวลผลและส่งสัญญาณผ่านทางพอร์ตสื่อสารไปให้สมองกลออกคำสั่งเครื่องใช้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียง ยกตัวอย่างการออกคำสั่ง "ไฟ เปิด" หรือ "หน้าต่างปิด" มอเตอร์ซึ่งติดอยู่ที่บานพับก็จะหมุนปิดหน้าต่าง

ในส่วนของเครื่องใช้ที่ต้องควบคุมผ่านรีโมทนั้นสมองกลจะส่งสัญญาณให้รีโมททำงานในการสั่งเปลี่ยนช่องทีวีและปรับระดับเสียง โดยใช้คำสั่งหลักคือ "เปิด ปิด เพิ่ม ลด" ยกตัวอย่าง "พัดลม เปิด" "พัดลม เพิ่ม" หมายถึงคำสั่งเพิ่มระดับความแรงลม "ทีวี ลด" หมายถึงคำสั่งปรับลดช่องทีวี

ผลงานระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอัจฉริยะด้วยเสียงจะร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ไอ-ครีเอท 2008) ในวันที่ 13-15 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ


page reference
....................................................

ผมคิดว่าหลังจากที่ผมเขียนบทความมาได้สักระยะหนึ่ง ถ้าผมได้ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ทุพพลภาพ ผมก็คงนำมาวาง หรือนำมาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เพื่อนผู้ทุพพลภาพได้ทราบข่าว และติดตามกันด้วยครับ ดังนั้น ถ้าเพื่อนๆ ท่านไหนได้ทราบข่าวต่างๆ ก็ส่งมาได้นะครับ

ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล (ผู้ทุพพลภาพมืออาชีพ)

No comments:

Post a Comment