ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 8 : กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ช่วยผู้พิการเป็นปีที่ 2 อีกกว่า 37 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย Super Number จัดซื้ออุปกรณ์ที่ จำเป็นในการยังชีพมอบแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ ถนนเป็นปีที่ 2 อีกกว่า 37 ล้านบาท

เปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ ถึง
17 พฤษภาคม 2553 คนพิการที่สนใจจะขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ในการดำรงชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกองทุนพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทร
. 02-271-8704-7 และสำนักงานขนส่งจงั หวัดทุกจังหวัด หรือสอบถาม 1584

(ข้อมูลเพิ่มเติ
มตามเอกสารตาม ไฟล์แนบ) ขอบคุณที่มาของข่าว
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=29

No comments:

Post a Comment