ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 7 (Newsletter-7) : อบรมการสร้างบล็อก การเขียนบล็อก การเขียนบทความ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ผมจะจัดฝึกอบรม "การสร้างบล็อก การเขียนบล็อก การเขีนบทความ" เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานส่งเสงริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้กับผู้พิการ

No comments:

Post a Comment