ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9 : เชิญร่วมประชุมสัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย"

กำหนดการประชุมสัมมนาการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย

วันอังารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จังหวัดชลบุรี

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการจัดสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย 1. ภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับคนพิการ

2. ผู้ประกอบการ

3. กลุ่มแรงงานผู้พิการ

4.ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับควารู้ในการจ้างแรงงานคนพิการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานสำหรับคนพิการ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในความต้องการของทั้งสถานประกอบการ และ ผู้ใช้แรงงาน

ระยะเวลา 09.00-16.00 น. วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รูปแบบ สัมมนา

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

จำนวน จำนวนไม่น้อยกว่า 140 คน

เว็บไซด์ http://www.equitable-society.com/

อีเมล์ ict@9expert.co.th

ติดต่อเข้ารับฟัง

การสัมมนา 02 9440 009 ต่อ 102 (วันธรรมดา)

081 821 8971 (เสาร์- อาทิตย์)


กำหนดการประชุมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ เพื่อสังคมไทย

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องณุสา 1 โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.15 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น. กล่าวรายงาน

โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09.30 – 9.45 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นายสือ ล้ออุทัย

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09.45 – 10.15 น. เรื่อง บทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาคนพิการ

โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง กฎหมายด้านการทำงานของคนพิการ และการรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากร: คุณสมชาย ศิโรรัตน์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี

12.00 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น. บรรยาย เรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับคนพิการ

วิทยากร : คุณชูเกียรติ สิงสูง

หน่วยงาน ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

14.15 –14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น. เสวนา เรื่อง “งานสำหรับผู้พิการ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ”

ผู้ร่วมเสวนา ตัวแทนผู้ประกอบการ และ ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างผู้พิการ
บริษัท แอดแวนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย : คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

2 comments:

 1. ขอบคุณมากที่แจ้งข่าว
  แหลม จ.อุบลฯ

  ReplyDelete
 2. จะติดต่อไปร่วมงานด้วยครับ
  ขอบคุณครับ
  สมพงษ์

  ReplyDelete