ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 5 (Newsletter-5) : ผ่านไปแล้วกับโครงการรักษาแผลกดทับ เรื้องรัง ครั้ที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา อารยาคลีนิค โดยคุณหมอเอกชัย และคุณหมออารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา ร่วมกับ ไลโซแคร์ จัดโครงการรักษาผู้ป่วยแผลเบาหวาน แผลกดทับ แผลติดเชื้อ ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อารยาคลีนิคเวชกรรม

ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเลือกเดินทางเข้ามารับการตรวจรักษาตามเวลาที่นัดหมาย ผู้ป่วยบางท่านต้องอุ้มกันมา เพื่อที่จะได้คุณหมอได้ตรวจดูอาการ และทำแผลที่ถูกวิธี และใช้ผลิตภัณฑ์ ไลโซแคร์ ในผู้ป่วยทุกราย อีกทั้งยังมอบผลิตภัณฑ์อีกจำนวนหนึ่งเพื่อนำกลับไปใช้ต่อภายหลัง

คุณหมอทั้งสองท่าน มีจิตเมตตาสูงและพยายามรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุด มีการสอบถามอาการ ตรวจสุขภาพร่างกายและเท้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย นอกจากออกแรงกายและแรงใจ คุณหมอน่ารักของเรายังแถมยาแก้อักเสบให้ผู้ป่วยนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน นอกจากจะดูแผลแล้ว คุณหมอยังดูอาการอื่นให้ด้วยเนื่องจากผู้ป่วยบางท่านมีอาการอื่นแทรกซ้อน จึงมีการนำเนื้อเยื่อเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของโรคต่อไป ซึ่งในวันนี้กว่าจะเสร็จคุณหมอของเราเหนื่อยน่าดู เพราะแผลของผู้ป่วยบางท่านจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดเล็ก จึงใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยแต่ละท่านค่อนข้างนาน

และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ จากผลการตอบรับที่ดีและเพื่อเปิดโอกาสแด่ผู้ป่วยที่พลาดโอกาสจากคราวที่แล้ว ทางเราจะจัดกิจกรรมโครงการ LYSO CARE care You ครั้งที่ 2 โดยจะกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 เวลา 13:00 – 17:00 น. ซึ่งในคราวนี้จะรับจำกัดไม่เกิน 5 รายเท่านั้น อย่างไรรีบๆมาลงทะเบียนที่ 084 4472798

***เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดถ่ายสำเนาประวัติการรักษาปัจจุบันมาด้วยนะครับ

ด้วยความขอบคุณอย่างสูง
Customer Care


ข่าวเกี่ยวเนื่อง : โรงพยาบาลหนองจอก รับมอบผลิตภัณฑ์ "ไลโซแคร์" เพื่อเพื่อนผู้พิการ
อ้างอิงจาก : เว็บไซต์ไลโซแคร์ ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ การรักษาฟรี ครั้งที่ 1
อ้างอิงจาก : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 (Newsletter-1) : โครงการ "ไลโซแคร์ แคร์ ยู" รักษาผู้ป่วยแผลกดทับฟรี

No comments:

Post a Comment