ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับคนพิการ - รับสมัครงาน (1)หลักสูตร
สร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย
Adobe Photoshop CS5
 
รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PhotoShop เบื้องต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการแต่งภาพต่างๆ ให้สวยงาม แปลกใหม่หลากหลายแบบ
ตามความต้องการ รวมถึงงานสร้างตัวอักษรแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้มาช่วยในการตกแต่งงานอื่นๆ เช่น ทำปกหนังสือ ทำ
โฮมเพจ เป็นต้น

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ
บริษัท พีดับบลิวดี จำกัด
 
วัน เวลา
วันพุธที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

 กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2285&Itemid=152&lang=en

หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
Category
ไอซีที
WHEN2
15 - 16 February 2012
Age
Description
วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา  11.00 – 17.00 น.

สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การรับและส่งเมล์
และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้อบรมได้เท่าทันสังคมปัจจุบัน และ
สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันและอาชีพ / ไม่มีค่าใช้จ่าย

** กิจกรรมความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและบริษัทพีดับบลิวดี จำกัด
     สนใจติดต่อคุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com
หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?view=details&id=1019%3A-&option=com_eventlist&Itemid=154&lang=en


หลักสูตร

หลักสูตรโปรแกรม Microsoft office  เบื้องต้น (เรียนที่อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์)

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft office การจัดการข้อมูล การจัดการFile และ Folder เรียนรู้การกำหนด User Account การทำงานกับ Disk และ Drive การติดตั้ง Printer การทำงานกับ Control Panel และการใช้งานโปรแกรม Accessories

โครงการความร่วมมือกับบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
วัน เวลา
วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2137&Itemid=152&lang=en


ขอเชิญคนพิการ ร่วมงานกับบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด สำหรับ 6 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา : บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เป็นบริษัทเครื่องเขียนชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 และดำเนินกิจการมากว่า 1 ทศวรรษแล้ว โดยยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินกิจการตลอดมา

นอกจากนี้ สยามวาลา ยังให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมอีกด้วย อาทิ การก่อตั้งมูลนิธิ "ตาเฮอร์ สยามวาลา เพื่อการศึกษา" และการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ โดยไม่ได้นำมาใช้เพื่อการตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
  2. เจ้าหน้าที่บัญชี/ ตรวจสอบภายใน .....อ่านต่ออีก 4 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา


บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครคนพิการตำแหน่งพนักงานธุรการ และ Call Center : บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสัมพันธภาพอันยาวนานกับ บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ ทั่วโลกกว่าสี่สิบปี บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั่วประเทศ
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
  • Call Center : ติดต่อสอบถามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด ให้คำแนะนำเรื่องการชำระค่างวด แจ้งสถานที่ๆสามารถไปชำระค่างวดได้
  • พนักงานธุรการ : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดชุดเอกสาร เย็บและเก็บเอกสารเข้าหมวดหมู่ .....อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการและครอบครัว : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่พัทยากลาง เปิดศูนย์พักพิงให้คนพิการ และครอบครัว โดยมี นายสุเมธ พลคะชา เป็นผู้ประสานงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือคน พิการ และครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน พิการ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ประสบเหตุ จัดที่พัก ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการในทุกประเภท และครอบครัวเข้าพักอาศัย ฟรี ที่มูลนิธิพระมาหาไถ่(พัทยากลาง) ซึ่งจะรับดูแลได้เต็มที่ประมาณ ๓๐๐ คนโดย จะประสานกับ ขสมก.ให้จัดรถรับส่งคนพิการมายังมูลนิธิ พร้อมเปิดสายตรง โทร.๐๘-๖๘๔๓-๑๒๐๕ สำหรับผู้สนใจมอบความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิ ประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการอพยพพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการมูลนิธิพระมาหาไถ่ .....อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ 13 : เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 : ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้คนพิการ สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงประโยชน์และการใช้งานเว็บท่าสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป .....อ่านต่อ

: เราได้ร่วมมือกับ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 7 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้และในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 1 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300) (แผนที่เดินทางของ TK Park)รายละเอียดหลักสูตรดังนี้ .....อ่านต่อ

การฝึกอบรมด้านไอที ให้กับคนพิการ ร่วมกับ TK Park : ในปีใหม่ 2554 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Central World) ในการจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตรให้กับคนพิการ


สามารถดูหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ตารางข้างล่าง .....อ่านต่อ


18 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรับสมัครคนพิการ ถอดไฟล์เสียง และอััพเดทบทความ ในเว็บบล็อกของ "อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยบัติ" : หลังจากที่ประเศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัคร และอาจเรียกได้ว่า ในครั้งนี้ได้มีการนำเอา Social Media มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างจริงจัง ก็ว่าได้ มีการก่อตั้ง เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย www.thaiflood.com โดยคุณปรเมศวร์ มินศิริ และมีการรวมตัวกันของอาสากลุ่มต่างๆ เป็น "เครื่อข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติ" มีการใช้ twitter facebook เป็นต้น มาสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว .....อ่านต่อ

ด่วน! ประกาศรับสมัครคนพิการร่วมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : จากภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปัจจุบัน ผม (นายปรีดา ลิ้มนนทกุล) ได้ทำงานช่วย คุณปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม www.ThaiFlood.com และคุณปรเมศวร์พึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ของ ศชอ. (ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย) เมื่อวานนี้ (24/10/2553) ในส่วนของการดูแลเว็บบล็อก rowboat.ThaiFlood ที่ประสานงานเรื่องการระดมเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ ของ ThaiFlood


ประกาศ งานเร่งด่วน คือ การรับสมัครคนพิการ ทำงานกำหนดพิกัดจุด ข้อมูล และการร้องขอความช่วยเหลือ ลงบนแผนที่ โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานที่บ้านได้ .....อ่านต่อ


บทความความรู้ด้านความพิการจากประสบการณ์


106 : ช่วงนี้เรียนหนัก กิจกรรมยังคงเยอะอยู่ เผลอนิดเดียวเป็นแผลกดทับครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับผมแล้วปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี ตรงที่ผมได้รับทุนเรียนปริญญาโท จากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสาขาการจัดการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งก็เรียนค่อนข้างหนักในความรู้สึกของผมนะครับ และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ผมมีการ present งานเพื่อจบรายวิชาพื้นฐานการออกแบบ แต่ยังทำงานไม่เสร็จ จึงมีสมาธิในการเร่งทำงานภายในชั่วโมง โดยนำเสนอผลงานเป็นคนสุดท้าย .....อ่านต่อ

105 : ช่วงนี้เปลี่ยนยางบ่อยมาก จึงนำประสบการณ์มาแบ่งปันครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับยางในของรถเข็นสำหรับคนพิการมาแบ่งปันนะครับ เป็นเรื่องใกล้ตัวผมมากๆ และคงใกล้ตัวอีหลายๆ คน ที่เป็นคนพิการนั่งรถเข็นเช่นกัน ช่วงกว่า 2 เดือนมานี้ ผมมีปัญหาว่าต้องเปลี่ยนยางในรถเข็นบ่อยมาก รวมแล้วก็ 4 เส้นได้ จึงมาคิดสักนิดว่าทำไม คิดไปคิดมาได้คำตอบที่อาจจะไม่ถูกทั้ง 100% ก็ได้ แต่มีแนวโน้มว่าน่าจะใช่ ก็คือ ผมคิดว่ายาวใน ทำไมมันเสื่อมเร็ว หรือรั่ว ลมซึมออกง่ายเกินไป .....อ่านต่อ

104 : ร้อนสุดๆ ผมแก้ปัญหาอย่างไร กับต่อมเหงื่อที่ไม่สามารถขับเหงื่อได้ของคนพิการรุนแรงทุพพลภาพครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมนำภาพแบบเปียกๆ มาฝากเพื่อนๆ นะครับ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ผมได้เดินทางไปชัยนาท เพื่อไปสาธิตการใช้เครื่องพรีเซ็นต์ไร้สาย PZent ให้กับกำนันธวัชชัย ไว้ใช้ในวันที่พวกเราจะร่วมกันรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบรรยากาศร้อนมากๆ ครับ จากนั้นก็ยังไปดูพื้นที่ ที่จะร่วมโครงการปลูกสวนไผ่ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวรฯ .....อ่านต่อ

103 : เกิดเหตุรถเข็นของผมยางแตก จึงต้องไปใช้รถเข็นของทางศูนย์การค้า Central World แทนครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับบทความนี้ผมคงจะขอสั้นๆ นะครับ สืบเนื่องจากตลอด 10 กว่าปีมานี้ ในช่วงหลังที่ได้ออกนอกบ้านบ่อยๆ นั้น ผมจะไม่เคยนั่งรถเข็นของคนอื่น แต่เนื่องจากยางรถเข็นของผมได้แตกเมื่อตอนที่ไปศูนย์พันธุ์ข้าวดักคะนน จ.ชัยนาท เพื่อไปคุยงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวให้ได้ 300 ถังต่อ 1 ไร่ แล้วยางน่าจะไปโดนลวดพอดี พอเช้าวันนี้ที่ 16 พ.ค.55 ออกแต่เช้า ปรากฏว่า ร้านจักรยานยังไม่เปิด จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการมาใช้รถเข็นที่ Central World แทนครับ .....อ่านต่อ

102 : ไม่เคยนำเอาวิธีถ่ายปัสสาวะเมื่อออกนอกบ้านมาให้เพื่อนๆ ดูเลย ตอนที่ 102 นี่ละครับลงตัว : สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงนี้ผมไปข้างนอกบ้านบ่อยมาก จะเรียกว่าช่วงหลายปีนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วผมก็จะไม่พยายามทานน้ำเกิน 1.5 ลิตรนะครับ เพราะว่าไม่อยากให้ต้องมีเหตุการณ์ที่มาถ่ายเทปัสสาวะนอกบ้าน ผมรู้สึกว่าไม่อยากรบกวนคนใกล้ตัว แต่ในบางสถานการณ์ก็เลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่น การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านที่ชัยนาท ในวันที่อากาศร้อนแบบสุดๆ ครับ ผมมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติ .....อ่านต่อ

101 : ตัดผมสกินเฮด ตัดความวุ่นวายในชีวิต ความลงตัวเมื่อมาเป็นคนพิการรุนแรงครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงนี้เข้าหน้าร้อน เมื่อวานนี้ผมได้ไปธุระข้างนอกแล้วกลับมาบ้านเร็ว จึงแวะร้านตัดผมหน้าหมู่บ้าน ตัดสินใจตัดทรงสกินเฮดไปเลย เพราะว่าดูแลง่าย สะดวก ทั้งกับตัวผมเอง และน้องสาวที่ต้องคอยดูแล และสระผมให้ ผมยาวก็ดูแลยาก ทรงนี้สุดยอดแล้ว ยังดีกว่าช่วง 5 ปีแรกที่ผมโกนหัวเลย ที่ให้มีหัวดำๆ นิดหน่อยเพราะเผื่อออกข้างนอกบ้างครับ ที่คิดจะตัดผมก็เพราะว่า เมื่อครั้งที่ไปสำรวจเส้นทางขี่จักรยาน และพื้นที่เกษตรของผู้ประสบภัยทีี่จังหวัดชัยนาท .....อ่านต่อ100 : สระผมบนเตียง ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ ที่ทำให้คนดูแลสบายๆ ไม่ต้องแบกต้องอุ้ม : สวัสดีครับเพื่อนๆ ถึงคราวแนะนำการสระผมบนเตียงที่ผมใช้มาตลอดนะครับ โดยขอท้าวความสักเล็กน้อย เอาเรื่องของตัวเองมาเม้าท์นะครับ คือผมยังไม่เคยอาบน้ำเลย แบบทำนองว่า เข้าห้องน้ำ หรือลงอ่างอาบน้ำ หรือเอาสายางรดทั้งตัว ฟอกสบู่ อะไรทำนองนั้น แต่ถ้าเพื่อนๆ ได้พบเจอผม อาจจะมองว่าสะอาดสะอ้าน น่าจะอาบน้ำ ตลอดมาที่บ้านจะเช็ดตัวให้ วันละ 1 ชั่วโมงนะครับ พร้อมกับการขับถ่ายตอนเช้าอีก 1 ชั่วโมง รวม 2 ชั่วโมงครับ .....อ่านต่อ

99 : อาการโรคลดแดดที่ผมต้องระวังเมื่อต้องมีกิจกรรมนอกห้องแอร์ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้อยากหยิบเอาอาการ อาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมได้หากต้องอยู่ในภาวะนอกห้องแอร์ ที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วเวลาที่ผมไปออกบูธในงานของ Will Share นั้นจะมีอาการแทบทุกครั้ง และที่อยากเขียนถึงอาการลมแดดให้ได้อ่านกันนั้น เพราะในวันที่ผมได้ร่วมกับพี่ๆ พาชาวต่างประเทศกลุ่ม BangkokVANGuards ไปสำรวจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มหาอุทกภัย ในจังหวัดชัยนาท .....อ่านต่อ

98 : ฝึกนิ้วโป้งซ้ายบ่อยๆ จนพึ่งเริ่มสังเกตุถึงพัฒนาการของมันครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ นับตั้งแต่ผมได้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2544 ตอนนี้ก็เข้าปีที่ 11 แล้วนะครับในการกลายมาเป็นคนพิการทุพพลภาพ ผมจำได้ดีว่า ได้รับการแนะนำจากนักกายภาพบำบัดในการให้ความสำคัญในการหมั่นกายภาพบำบัดในช่วง 6 เดือนแรก จนผมเคยคิดทบทวนเลยว่า มากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องการติดเชื้อเลยด้วยซ้ำ และผมยังจำได้ไม่ลืมว่า ได้ภาวนา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอสักหนึ่งนิ้วที่ขยับ และใช้งานได้ .....อ่านต่อ

97 : ดื่มกาแฟด้วยมือข้างเดียวครั้งแรกในชีวิต ในงาน Global Alcohol Policy Conference 2012 : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับบทความนี้ผมได้มีประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานระดับนานาชาติ Global Alcohol  Policy Conference (GAPC) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยพี่ดวงพร อิฐรัตน์ ได้ให้โอกาสผมไปร่วมงานด้วย และก็มีเหตุการณ์ที่ผมได้ให้ความช่วยเหลือกับทางผู้จัดงาน ผมกับพี่ดวงพร จึงได้รับโอกาสนั่งที่นั่งพิเศษท้ายห้อง มีโต๊ะให้ด้วยครับ ทำให้ค่อนข้างส่วนตัวมากๆ เวลาทานเบรคก็นำเข้ามาทานได้ .....อ่านต่อ

96 : ขึ้น-ลง รถ TAXI อย่างไร เวลาออกไปประชุมงานข้างนอกครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับคนพิการรุนแรงกลุ่มควอท ที่บาดเจ็บไขสันหลุงบริเวณคอตั้งแต่ C6 ขึ้นไปนั้น ก็จะมีน้อยคนมากที่ขับรถเอง แต่มีนะครับ เก่งกว่านั้นยังมีอีกหลายคนที่มีความพยายามที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยตัวเองให้มากที่สุด ส่วนตัวผมเลือกที่จะมีคนช่วยทุกขั้นตอนขณะออกนอกบ้าน ผมเลือกที่จะทำงานวันละ 15-18 ชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่เลือกที่จะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกว่านี้ ไม่ขับรถเอง มีคนขับรถให้ เพราะรู้ว่าถ้าขับเอง อาจมีอาการหลับในเหมือนในอดีต วันนี้จึงอยากแบ่งปันภาพขณะลงรถมาฝากเพื่อนๆ จากการไปร่วมประชุมงานสมัชชาสุขภาะแห่งชาติ 2554 เมื่อ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 ครับ .....อ่านต่อ


95 : บทความชุด “ผมกำลังจะกลายเป็นผู้ประสบภัย” ตอนที่ 55 @ 24 พฤศจิกายน 2554 ชื่อตอน "ตัดเล็บเองครั้งแรกในรอบ 10 ปีทั้ง 10 นิ้วครับ" : สวัสดีครับเพื่อนๆ ในระหว่างที่ผมติดน้ำท่วมในบ้าน ในช่วงมหาอุทกภัย 54 นั้น มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับผมมากมาย รวมถึงวันนี้ด้วยนะครับ ที่ผมสามารถตัดเล็บเองทั้ง 10 นิ้ว ผมเคยตัดเล็บได้เองเฉพาะนิ้วโป้ง เพราะนิ้วใหญ่สุด มีเล็บใหญ่ ตัดง่าย และเนื่องจากผมต้องรอน้องสาวมาตัดเล็บให้ แต่ว่าน้องสาวทั้ง 2 คนยังไม่กลับเข้ามา ส่วนลูกพี่ลูกน้องกันสายตาไม่ดี เป็นโรคทางสายตาชนิดหนึ่ง จึงไม่กล้าตัดให้ ประกอบกับเล็บที่ยาวมากทำให้เกะกะไปเสียทุกอย่าง ส่วนตัวก็ไม่ชอบเล็บยาวอยู่แล้วด้วยครับ จึงเหลือทางเดียว คือผมต้องลองตัดเล็บเองครับ .....อ่านต่อ94 : บทความชุด “ผมกำลังจะกลายเป็นผู้ประสบภัย” ตอนที่ 43 @ 4 พฤศจิกายน 2554 ชื่อตอน "สายสวนตันขณะเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554" : สวัสดีครับ เพื่อนๆ บทความนี้ผมก็กำลังอยู่ในช่วงภาวะภัยพิบัติน้ำท่วม 2554 อยู่นะครับ ซึ่งบทความนี้จะพิเศษตรงที่จะวางอยู่ในบล็อก Preeda Stationต่างจากบทความทั้งหมดที่ถกวางใน Preea no iken dezu.ครับ เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยจากความพิการ เรื่องมีอย่ว่า (ขอท้าวความสักนิดนะครับ) ผมเป็นคนพิการทุพพลภาพระดับรุนแรง ค่อนตัว ไม่สามารถใช้มือเท้าทั้ง 4 ได้ จนถึงระดับนิ้วมือ สาเหตุจากคอหัก แน่นอนทำให้ต้องใส่สายสวน 24 ชั่วโมง เพราะขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ .....อ่านต่อ


93 : ตัวอย่างอาหารมื้อ 2 ที่ยังไงก็ต้องมีผลไม้ ควบคู่ด้วยครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้ผมได้ไปเป็นวิทยากร สอนการวาดภาพด้วยกาแฟ ให้กับนักเรียนในเรือนจำ ธัญญบุรี (สามารถแอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ครับ) ผมสอนเสร็จ ขึ้นรถพร้อมเดินทางกลับ 15.00 น. ก่อนรถไม่ถึง 30 วินาที ฝนตกหนักมากทำให้ตัวเปียกพอประมาณ แต่กลับรู้สึกเฉยๆ เพราะว่า "ร้อนมาก" ครับ มิน่าถึงได้ร้อนจนทนไม่ได้ เพราะว่าผมเหงื่อไม่ออก สาเหตุจากความพิการที่เป็น จึงให้คนขับรถเปิดแอร์แบบแรงสุด และเนื่องจากเหนื่อยมาก จึงพลอยหลับไป ระหว่างทางฝนตกหนักมากๆ ครับ จนถึงบ้านยังหนักอยู่ จึงเข้าห้องนอนได้อย่างทุลักทุเล ครับ แต่ที่สำคัญ "หิวมากๆ" ครับ ผมถึงบ้านเกือบ 17.00 น......อ่านต่อ


92 : รถเข็นไฟฟ้าที่ได้เบิกจ่ายจากประกันสังคม : สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผมลืมนำบทความที่เกี่ยวกับการได้รถเข็นไฟฟ้า มาให้เพื่อนๆ อ่านนะครับ สืบเนื่องจากที่ผมพยายามติดต่อขอใช้สิทธิ์ประกันสังคม ในการเบิกจ่าย "รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยทุพพลภาพ" ซึ่งใช้เวลาถึง 2 ปีครึ่ง ข้อมูลเท่าที่ผมทราบ เท็จจริงผมยังไม่ทราบแน่ชัด เพราะก็เคยส่งเรื่องไปยัง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ในการขอจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางเรื่องการเบิกจ่ายรถเข็นไฟฟ้านี้ ว่ามีคนทุพพลภาพ ที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ถึง 4 หมื่นคน และผมเป็นคนส่วนน้อยมากที่สามารถเบิกจ่ายได้ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ผมก็พยายามอยู่นะครับ พยายามนำเสนอเรื่องผ่านหน่วยงานไป .....อ่านต่อ

91 : ถึงเวลาต้องใช้โทรศัพท์ Smart Phone แบบ Touch Screen (Galaxy Mini) เสียทีครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้ผมนำบทความเรื่องการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ด้วยความจำเป็น คือ ผมเป็นคนใช้โทรศัพท์มาก วันละ 200-300 นาที ได้มั้งครับ ที่ผมต้องโทรออก เดิมจึงใช้โปร 999 ต่อเดือนของ Hutch ซึ่งเราทราบกันดีว่าทาง True move ได้มาเทคโอเวอร์ไปแล้ว จึงมาถึงจุดที่ผมต้องไปย้ายซิมไปเป็นของ True move H ซึ่งจะทราบกันว่ามาจาก Hutch ไม่งั้นโปรดังกล่าว ก็จะหมดอายุไปด้วย ผมจึงต้องเลือกที่จะต่ออายุโปร ไปอีก 6 เดือน แล้วก็มาถึงคราวต้องเลือกมือถือ ซึ่งมีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นธรรมดา และ Galaxy mini .....อ่านต่อ


90 : เมื่อคนทุพพลภาพต้องกินน้ำซุปให้ง่าย ทำอย่างไร : สวัสดีครับเพื่อนๆ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2554 ผมได้มีโอกาสไปเป็นครู (วิทยากร) ในการสอนเด็กๆ พิการ และไม่พิการ ในลักษณะ "ครูอาสา" ให้กับมูลนิธิ Art for All ในงานค่ายอาสา Art for All ซึ่งเป็นงานระดับอาเซี่ยน เพราะมีคณะตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเข้าร่วมด้วย และมีการทำพิธีเปิดที่อาคารสหประชาชาติ UN โดย ESCAP สนับสนุน และในฐานะครูอาสา เวลาตอนทานมื้อเที่ยง ก็จะนั่งทานกันเป็นโต๊ะวงกลมเหมือนโต๊ะจีน ตรงกลางมีแผ่นกระจกหมุนได้ เพื่อหมุนกับข้าว ....อ่านต่อ


  • 85 : เทคนิคการดูน้ำจากแก้วพลาสติก สำหรับคนพิิการรุนแรง ทุพพลภาพครับ : สวัสดีครบเพื่อนๆ วันนี้มีเทคนิคการดูดน้ำ สำหรับคนพิการรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจ เรื่องการสำลัก เรื่องการคายเสมหะ คือ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้พลังจากปอดในการดำเนินชีวิตนั่นละครับ ดังนั้น ผมเองก็เจอปัญหาเวลาดูดน้ำจากแก้วเหมือนกัน เนื่องจากหลอดเล็กมาก ต้องเสียพลังงานจากการดูดน้ำผ่านหลอดเล็กๆ ทำให้รู้สึกอึดอัด เหนื่อยนิดๆ ผมจึงเอา 2 หลอดจิ้มเลยครับ ทีนี้ดูดคล่องเลยครับ รู้สึกได้ถึงน้ำที่เข้าไปในปากแบบเต็มๆ คำ กลืนเป็นอึกๆ ได้คล่องคอดีครับ .....อ่านต่อ

82 : ตัวอย่างอาหารมื้อที่ 2 ที่เบาๆ และจะแสดงให้ทราบว่าได้ขับถ่ายออกไปแล้วหรือยัง : สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้ผมมีไอเดียว่า จะเริ่มแนะนำอาหารเมนูต่างๆ ที่ผมทาน พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงทานอาหารเหล่านี้ ซึ่งอาหารไหนดี ไม่ดีอย่างไร ในความคิดของผม ก็จะบรรยายสรรพคุณให้ได้อ่านกันเท่าที่ทราบนะครับ ถ้าเคยอ่านบทความเก่าๆ ของผมจะทราบดีว่า ผมจะให้ความสำคัญกัการขับถ่ายมากๆ ดังนั้น ผมจึงต้องให้ความสำคัญกับการทาน ด้วยเช่นกันครับ งั้นผมจะยกตัวอย่างเมนูแนะนำแรกเลยละกันนะครับ .....อ่านต่อ


81 : ไม่ได้กินโยเกิร์ตมานาน เลยนำมาเป็นออเดอร์ส่วนตัวสัปดาห์ละครั้งครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผมได้มีโอกาสพูดคุย และทราบปัญหาด้านสุขภาพ ของพี่ๆ น้องๆ คนพิการหลายๆ ท่านแล้ว หลายท่านมีการดูแลสุขภาพด้วยการทานยา บางท่านทานยาค่อนข้างมาก จึงเกิดอาการดื้อยา ไม่ว่าจะเป็นยาที่แก้การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรือทานยาสำหรับช่วยขับถ่าย หรือรคต่อเนื่องอื่นๆ เวลาที่ผมได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้ว ก็รู้สึกเป็นห่วงทุกคน จึงอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมา .....อ่านต่อ80 : พึ่งจะใส่นาฬิกาข้อมือ หลังจากพิการทุพพลภาพมาเกือบ 10 ปี : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง ที่ผมได้พยายามที่จะกลับมาดำเนินชีวิตให้ใกล้เคียงกับก่อนที่ผมจะรถคว่ำ สมัยตอนที่ผมยังไม่พิการ กับอีกเรื่องง่ายๆ เรื่องหนึ่ง ที่มีเรื่องราวมากมายสำหรับผม คือ การกลับมาใส่นาฬิกาข้อมือ อีกครั้งในหนึ่ง หลังจากที่ผมพิการทุพพลภาพมา 9 ปีกว่า

ไม่ว่าจะคนพิการก็ดี คนไม่พิการก็ดี อาจจะมองว่า การใส่นาฬิกาข้อมมือนั้น มันแสนจะธรรมดา แต่สำหรับผมแล้วไม่ธรรมดาเลย .....อ่านต่อ

79 : กินป๊อกกี้ง่ายๆ แบบคนทุพพลภาพครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ พอดีว่ากำลังจะกินป๊อกกี แล้วกล้องดิจิตอลก็อยู่ข้างหน้า ประกอบกับผมมีเทคนิคกินป๊อกกี้ ที่มีลักษณะแท่งๆ เป็นการส่วนตัว เพราะว่าหยิบไม่สะดวก เลยเอามาฝากให้ดูกันเล่นๆ ครับ แต่ส่วนตัวคิดว่า คนพิการรุนแรงท่านอื่นๆ ก็คงมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับ ขึ้นกับความรุนแรงของความพิการ ครับ .....อ่านต่อ

77 : กางเกงยีนส์กับคนพิการ เกี่ยวกันยังไงเนี่ย : และช่วงที่ผ่านมาก็ยังได้ไปช่วยงานน้ำท่วมให้กับพี่ปรเมศวร์ มินศิริ Thaiflood.com โดยดูแลเรื่องการระดมทุนซื้อเรือพาย และตั้งทีมอาสาคนพิการดูแลงานเบื้องหลังฐานข้อมูลให้Thaiflood.com ครับ ซึ่งทำให้ช่วงนี้เองที่ผมต้องไปข้างนอกบ่อยมาก จึงต้องเปลี่ยนมาใส่ "กางเกงยีนส์" งั้นมาตามอ่านที่มาที่ไปของความข้องเกี่ยวของผมกับกางเกงยีนส์ หลังจากที่มาเป็นคนพิการ กันนะครับ .....อ่านต่อ

บทความด้านการพิทักษ์สิทธิ์ กฏหมาย และสิทธิ์ของคนพิการ

89 : คนพิการกับการทำประกันชีวิต ตอนที่ 2 : บัตรเดบิต ที่คุ้มครองคนพิการในวงเงิน 2 แสนบาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนที่ 1 ผมได้แนะนำเพื่อนๆ ให้ทำบัตรเดบิต K-Max ของกสิกรไทย ไปแล้ว ทำให้คนพิการทุพพลภาพอย่างเรานั้น มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น กับค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครอง 100,00-200,000 บาท ซึ่งเป็นประกันอุบัติเหตุ ที่ยังไม่มีบริษัทใดกล้ารับคุ้มครองให้คนพิการ ในราคาเพียง 400 บาทต่อปี ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ ครับ ส่วนบัตรเดบิตที่ 2 ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆ ในตอนที่ 2 นี้ คือบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ชื่อ บัตร Be1 st (อ่านว่า บัตรบีเฟิรส์วัน) ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 200,000 บาท แต่ไม่มีความคุ้มครองในส่วนของรักษาพยาบาล .....อ่านต่อ


88 : คนพิการกับการทำประกันชีวิต ตอนที่ 1 : บัตรเดบิต K-Max ที่รับทำประกันอุบัติเหตุ ให้กับคนพิการ.บัตรแรกของไทย : และผมอาจจะไม่เคยบอกเพื่อนๆ ว่า ตัวผมเป็น "คณะอุนกรรมการในการนำเสนอแนวทางการทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ ให้กับคนพิการ" ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะใหญ่ มีหน่วยงาน องค์กร หลายฝ่ายในการร่วมพิจารณา และถ้าคนพิการสามารถทำประกันได้ ในราคาที่เทียบเท่ากับคนไม่พิการ จะเป็นเรื่องดีมาก เพราะนับจากเรื่องนี้เป็นจริง คนพิการจะมีความมั่รนคงมากขึ้นในชีวิต ส่วนตัวผมก็ ผลักดัน บอกเล่า บอกกล่าว ร่วมประชุม และเสนอแนะ เรื่องกรรับทำประกันอุบัติเหตุ ให้กับคนพิการอยู่เกือบ 3 ปี แต่ผมจะเน้นในแนวการคุยบนโต๊ะ และแนวประชาสัมพันธ์ นะครับ เพราะก็อยากให้ฝ่ายทางบริษัทประกันนั้น เต็มใจด้วย .....อ่านต่อ

87 : ความรักของคนพิการ ที่บริษัท Bangkok Matching จัดให้ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้อาจจะหาหัวข้อลงยากหน่อย แต่เนื่องจากเป็นเรื่องโดยตรงของคนพิิการที่ทาง Bangkok Matching ยินดีที่จะบริการให้กับคนพิการ ในการจับคู่ ค้นหาความรัก ให้กับคนพิการ ผมจึงขอนำบทความวางในหมวดหัวข้อ สิทธิ นะครับ ซึ่งส่วนตัวแล้ว ผมก็รู้สึกยินดีมากนะครับ ที่มีบริษัทจัดหาคู่ สนใจ และให้ความสำคัญกับความรักของคนพิการ และได้ติดต่อผมมาให้ร่วมกันช่วยประชาสัมพันธ์ ผมทำงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผมคิดว่า การค้นหาความรักของคนพิการ น่าจะยากกว่า การหารายได้อีกนะครับ .....อ่านต่อ

86 : ไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกรายปีของ TK Park มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงนำมาแนะนำคนพิการทุกคนครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผมได้ร่วมงานกับ TK Park บ่อยๆ มากว่า 2 ปีแล้ว เฉียดไปเฉียดมาบริเวณจุดลงทะเบียนสมัครสมาชิกทางด้านขวาของทางเข้า วันนี้ (29 เมษายน 2554) จึงเป็นโอกาสเหมาะ ขอทางน้องๆ เจ้าหน้าที่ให้ช่วยทำบัตรสมาชิกให้ ซึ่งก็ง่ายมากๆ นะครับ แค่แสดง "สมุดคนพิการ" หรือ "บัตรคนพิการ" เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park จะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการเลยครับ .....อ่านต่อ
84 : บทความสัมภาษณ์อาจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เรื่อง "กฏหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ" : ช่วงนี้ผมมีภารกิจด้านการสร้างอาชีพ ในลักษณะที่ต้องประสานงานร่วมกับสถานประกอบการหลายแห่ง และกำลังจะมีโครงการสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเชื่อมโ็ยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับรู้ข้อมูล รวถึงสร้างโอกาสงานให้กับคนพิการ จึงอยากนำบทความ "กฏหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ" มาฝากทั้งสองฝ่าย คือ คนพิการ และสถานประกอบการ ควบคู่กันไป

2 วันที่ผ่านมา มีนักข่าวสัมภาษณ์ถึงความต้องการแรงงานคนพิการในตลาดมีสูงไหม ผมรีบตอบเลยว่า "มีสูง" แต่ไม่มีคนพิการเข้าไปในระบบงาน อย่างไรก็ดี เรื่องนี้น่าสนใจมาก เพียงแต่สังคมต้องหา "จุดสมดุล" ระหว่างคนพิการ กับสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เจอ ผมก็พยายามอยู่ครับ

งั้นเรามาอ่านบทความของอาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ร่วมกันครับ .....อ่านต่อ


83 : มาตรการภาษีสำหรับคนพิการ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้อง วันนี้ผมพึ่งได้รับข้อมูลด้านภาษีขอการยื่นภาษีประจำปีสำหรับบุคคล ซึ่งเป็นของคนพิการ จากผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงอยากส่งต่อให้เพื่อนๆ ได้ทราบทั่วกันครับ
..............................................................
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุก(เท่าที่ผมบันทึกชื่อไว้)
เรื่อง มาตรการภาษีสำหรับคนพิการ

เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีประจำปีและีบัตรประจำตัวคนพิการก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คาดว่าจะได้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว ซึ่งต้องยื่นแบบภายวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ จนท.สรรพากรประสานมาว่าอาจออกกฎกระทรวงไม่ทันประกาศในราชกิจจาภายในวันที่ ๓๑ นี้ ขอให้ไปยื่นแบบเสียภาษีด้วยตนเองไว้ก่อนที่สรรพากรเขตพื้นที่และนำสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการไปด้วย .....อ่านต่อ


78 : อยากให้คนพิการให้ึความสนใจในการยื่นภาษีบุคคล เพื่อแสดงสถานะการมีรายได้ต่อสังคม : สวัสดีครับ เพื่อนๆ บทความในครั้งนี้ ผมคิดอยู่พักใหญ่ว่าจะพิมพ์ให้เพื่อนๆ อ่านดีหรือไม่ เพราะไม่รู้ว่า เพื่อนคนพิการ หรือญาติ คนใกล้ชิด จะให้ความสำคัญรึเปล่า เพราะเป็นเรื่อง "การยื่นภาษีบุคคล" แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพิมพ์บทความดีกว่า ไม่งั้นจะค้างคาใจ เนื่องจากเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องการทำประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ ที่ผมกำลังผลักดันร่วมกับผู้ใหญ่ในวงการคนพิการอีกหลายท่าน อยู่นะครับ

งั้นคงต้องเกริ่นยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพง่ายๆ ร่วมกันก่อน คือเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ผมมีโอกาสได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในหัวข้อ "Motivation & Trust" ให้กับโรงงาน Michelin ซึ่งก็ทำให้ผมมีรายได้จากการไปเป็นวิทยากร ขณะที่ผมรับเงินมานั้น ทางบริษัท Michelin (ผู้ผลิตยางมิชิลิน) .....อ่านต่อ

คนพิการเฮ ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมให้เอกชนจ้างเป็นพนักงานแลกหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า : เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบการที่ว่าจ้างคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีเข้ามาทำงานในสัดส่วน 15 % ของพนักงานทั้งหมด สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายและให้สิทธิผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานประกอบ การ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้น .....อ่านต่อ